Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen

Pressmeddelande 3.7.2018 kl. 10.27
Yläneenjoki Vanhakartano (Marjo Tarvainen)
© Bild: Marjo Tarvainen

Den regnfattiga våren och början av sommaren har påverkat vattnen så att vattenståndet är lägre och vattenföringen mindre än medelvärdena för årstiden. Situationen förändrades inte mycket ens av regnen i slutet av juni, för merparten av regnvattnet stannade i den torra marken. I torrare områden i sydvästra Finland var medelvattenföringen i juni endast en tiondel av de vanliga värdena. I Insjöfinland låg vattenståndet trots allt huvudsakligen nära medelvärdet, och Saimens yta ligger fortfarande högre än normalt till följd av det kraftiga vårflödet och de rikliga regnen i vintras och höstas.

Även grundvattennivåerna var rätt låga i många områden där nederbörden varit mindre. ”Situationen är ännu inte exceptionell, fastän grundvattennivån i sydvästra Finland ligger klart lägre än i genomsnitt på grund av den regnfattiga perioden och den intensiva växtperioden och enstaka brunnar har också torkat ut. Då man jämför med den senaste ordentliga torrperioden, som inverkade på vattenförsörjningen åren 2002–2003, ligger nivån än så länge 20–35 cm högre än då. Det är dock klart att den regnfria perioden kommer att orsaka ett underskott i grundvattenreserverna”, berättar hydrogeolog Mirjam Orvomaa vid Finlands miljöcentral.

Vattennivåerna fortsätter att sjunka i juli

I juli kommer vattenståndet att sjunka, vilket är typiskt för sommaren. Vattennivåerna sjunker ovanligt snabbt speciellt i små sjöar till följd av den regnfattiga början av sommaren. ”Om vi inte får rikliga regn kommer sjöarnas vattenstånd att ligga lägre än medelvärdet i hela landet med undantag av Insjöfinland”, menar hydrolog Tiia Vento vid Finlands miljöcentral.

De rikliga regnen i slutet av juni har fyllt på grundvattenreserverna, men marken är trots det torr i sydvästra Finland. Här är också åarnas vattenföring mindre än vanligt. Åarnas vattenföring i de övriga delarna av landet uppvisar nu typiska värden för sommaren. Under de närmaste veckorna kommer vattenföringen dock att nå värden typiska för sensommaren eller till och med mindre så.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Tiia Vento, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 734
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Hydrolog Tiia Vento, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 734
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: