Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av maj 2014: Större vårflöden än i genomsnitt ställvis i Lappland, i sydvästra Finland fortsätter den torra perioden

Pressmeddelande 03-06-2014 kl. 10.10

Roukkajankosken_havaintoasema_08052014_pohj-karjala_556.jpg

Bild: Jarkko Koskela

I maj varierade vattenläget mycket på olika håll i Finland. I Lappland förekom flöden som berodde på snösmältningen, i östra och mellersta Finland höjde de rikliga regnen vattenstånden och vattenföringarna, men i sydvästra och västra Finland fortsatte den torra perioden.

”Samtidigt som vårflödena i Lappland var högre än i genomsnitt, var vattenföringarna i sydvästra och västra Finland mycket små för tidpunkten”, konstaterar hydrolog Jarkko Koskela vid Finlands miljöcentral. I östra och mellersta Finland var nederbörden under maj klart större än normalt, vilket delvis ersatt bristen på smältvatten och fyllde vattentillgångarna.

Snön smalt i Lappland i maj och i slutet av månaden fanns det snö endast i Lapska armen. I slutet av maj hade också isarna gått med undantag av Armen.  I norra Finland fanns det fortfarande tjäle.

I Tana älvs och Muonio älvs norra delar stiger vattenstånden, i övriga Lappland har flödestopparna passerats

I norra Lappland i Muonio älv och Tana älv stiger vattenstånden fortfarande medan den sista snön smälter på fjällen.

”I Tana älv och Muonio älv torde den andra flödestoppen, som väntas inträffa inom de närmaste dagarna, dock bli av samma storlek som den första, alltså nära genomsnittet. I norra delen av Muonio älv i Karesuando och Kilpisjärvi blir den andra toppen klart högre än den första”, berättar hydrolog Noora Veijalainen vid Finlands miljöcentral. I övriga delar av Lappland kan nedgången av vattenstånden stanna av som ett resultat av det varma och regniga vädret. 

Vattenflödena som höjdes av regnen förra veckan i Perho å, Lestijoki, Kalajoki och Siikajoki samt i sydöstra Finland och norra Savolax har nu sjunkit eller börjat sjunka. Nya häftiga regn är dock möjliga i början av juni och kan lokalt höja vattenstånden.

Sjöarna i östra och mellersta Finland, vilkas vattenstånd steg på grund av de rikliga regnen i maj, kommer att börja sjunka senast i början av juni. Vattenståndet i Päijänne sjunker i juni 5–10 cm och i Saimen förblir det nära det nuvarande. I Birkaland, Satakunta, Österbotten och sydvästra Finland, där vattenstånden fortfarande ställvis ligger under det normala, stannar vattenståndet i sjöarna i naturligt tillstånd vid det nuvarande eller sjunker under juni månads lopp.

Mera (på finska)

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 307, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 603, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, 
  tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 732, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: