Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av maj 2016: Insjövattnen i maj ställvis rekordvarma, isarna smalt exceptionellt tidigt i Lapplands sjöar

Pressmeddelande 01-06-2016 kl. 11.14
Palojärvenkoski 24.5.2016
© Bild: Jarkko Koskela

Det varma vädret ledde till att temperaturen i sjöarna var mycket hög i landets södra och mellersta delar i maj. I Lappland lossnade isarna på många ställen ovanligt tidigt och på vissa ställen överträffades nästan det tidigare rekordet.

I maj var medeltemperaturen för ytvattnen på alla observationsplatser flera grader högre än vanligt. På några ställen, exempelvis i Kallavesi och Pielavesi, uppmättes nya rekord för medeltemperaturen i maj. Till följd av det varma vädret smalt isarna från sjöarna i Lappland exceptionellt tidigt.

”Till och med Kilpisjärvi var delvis fri från is, fastän isarna i allmänhet lossnar där två till tre veckor senare”, konstaterar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Vårflödestopparna i åar och älvar förbi

Vattenföringen i åarna och älvarna håller på att minska i hela landet. Under de närmaste dagarna kommer vattenföringen att ytterligare minska eller förbli på ungefär samma nivå som nu. ”Vattenföringen i Muonio älv och Tana älv har börjat avta. Vattenföringen i de här vattendragen ökade ännu i slutet av maj och bildade en ny flödestopp när den sista snön smalt, men den nådde dock inte alls lika höga värden som i början av månaden”, berättar hydrolog Miia Smolander vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet högt i de stora sjöarna i Insjöfinland

I Insjöfinland är vattenståndet högt i de stora sjöarna, men det har redan börjat sjunka eller börjar snart sjunka. Vattenståndet i Päijänne, Keitele och Saimen är klart högre än genomsnittet för tidpunkten. Dessa sjöars ytor kommer dock i juni att sjunka 5–20 cm och närma sig genomsnittet för tidpunkten.

I Saimen har man den 30 maj övergått till normal avtappning efter ökad avtappning under vintern och våren. Vattenståndet i Saimen är till följd av den ökade avtappningen 10 cm lägre än den i allmänhet är vid normal avtappning.

I Kitkajärvi i Kajanaland och Simojärvi i södra Lappland är vattenståndet högre än genomsnittet men det håller på att sjunka och kommer sannolikt att göra det ännu i juni.

Vad gäller de stora sjöarna i Birkaland är Längelmävesis, Mallasvesis och Tarjannes vattenstånd lägre än vanligt den här tiden av året. Det här beror på att vintern var snöfattig och våren så torr. Deras ytor kommer att vara på en lägre nivå än vanligt även i juni om vi inte får kraftiga regn.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Miia Smolander, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 652, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: