Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av mars 2014: Isarna är farligt svaga och nästan all snö har smultit i landets södra och mellersta delar

Pressmeddelande 01-04-2014 kl. 13.40

Heikot_jaat_Mirjam_Orvomaa_2014.jpg

Bild: Mirjam Orvomaa

Det våraktigt varma vädret i mars smälte snö, tjäle och vattendragens is i landets södra och mellersta delar. SYKE varnar för de för tidpunkten ytterst tunna och svaga isarna i landets södra och mellersta delar. Det lönar sig inte längre att röra sig på isarna i dessa områden.

”På våren kan en is på flera tiotals centimeter svika under vandraren då solstrålningen orsakat s.k. tappstruktur i isen. Även om isen verkar hålla när det är köldgrader på morgonen, kan den brista på eftermiddagen när solen smälter gränsytorna mellan iskristallerna”, varnar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral.

Snösmältningen höjde ställvis vattenföringen i åarna och älvarna, men de vanliga vårflödesnivåerna nåddes inte. En exceptionellt stor del av landet var redan i slutet av mars helt snöfri, men i norr finns det ännu mycket snö.

Vårflödena blir små i södra och mellersta Finland och i Österbotten

Under nästa vecka förutspås vädret fortsätta kyligt och med liten nederbörd och därför förblir vattenföringen liten och sjunker ytterligare. ”Söder om linjen Uleåborg–Joensuu finns det endast mycket lite snö och därför förväntas inte översvämningar som beror enbart på snösmältningen. Regn kan ännu öka vattenföringen under slutet av våren, men utan rikliga regn kan de små vattenföringstopparna i början av mars förbli de största denna vår i södra och mellersta Finland samt södra Österbotten”, berättar hydrolog Noora Veijalainen vid Finlands miljöcentral.

I Lappland och Kajanaland finns det fortfarande rikligt med snö och därför kan man vänta sig vanliga vårflöden där. I västra Lappland och Kuusamoregionen är snöns vattenvärde ställvis till och med högre än medelvärdet för tidpunkten. Flödenas omfång i Lappland beror till stor del på vädret under snösmältningen.

Vattenståndet i många stora sjöar i Insjöfinland är för tidpunkten högt, men på grund av snöbristen blir vårens vattenståndshöjning mycket liten och i de helt snöfria områdena blir det ingen höjning alls i en del sjöar under våren. Om det inte kommer rikliga regn i slutet av våren blir vårens tillflöden små och vattenståndet hotar att bli klart under det normala i en del sjöar under sommaren.

Mera (på finska)

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten och tjäle

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]
 • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral SYKE,
  tfn 0295 251 732, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: