Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2017: Höstflöden och första snön

Pressmeddelande 2.11.2017 kl. 13.11
Lokakuu_Johanna_Korhonen.jpg
Även i södra Finland fick man i slutet av månaden ett snötäcke för några dagar. © Bild: Johanna Korhonen

Oktober var mycket regnig i landets södra delar, med den följden att vattenståndet i sjöarna steg och nådde på många ställen de högsta värdena hittills i år. Mot slutet av oktober blev vädret tydligt kallare och även i södra Finland fick man i slutet av månaden ett snötäcke för några dagar.

Den stora nederbörden i södra Finland avspeglades tydligt exempelvis i medelvattenföringen i åarna. ”Vid Myllymäki observationsstation vid Vanda å har medelvattenföringen i oktober varit större än nu bara en gång under en observationsperiod på 50 år, nämligen i oktober 1981”, konstaterar hydrolog Jarkko Koskela vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i sjöar och åar stiger åter på många ställen i november

Vattenföringen i åar håller nu huvudsakligen på att minska till följd av det kalla och regnfria vädret, efter att i södra och sydvästra Finland samt Vasanejden i slutet av oktober ha uppnått värden typiska för höstflödet. Vattenståndet i vattendrag vid syd- och västkusten kommer dock sannolikt att stiga igen under de första dagarna av november, då vädret väntas bli varmare och regnigare. ”Vattenytorna kan stiga snabbt, speciellt i Österbotten men också i övriga områden där det ännu finns snö”, menar hydrolog Miia Kumpumäki vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i sjöar i södra Finland ligger högt efter de rikliga regnen i oktober och kan stiga ännu något i början av november. Även vattenståndet i sjöar i mellersta och östra Finland, såsom Saimen och Pielinen, är ställvis högt, och vattenståndet i Saimen kommer att stiga jämnt under hela resten av året.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Hydrolog Miia Kumpumäki, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 652,
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: