Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland

Pressmeddelande 1.11.2018 kl. 12.01
Lojo träsk oktober 2018
Lojo träsk 31.10.2018 © Bild: Jarkko Koskela

På grund av den torra och varma sommaren är grundvattennivån fortfarande låg speciellt i de sydvästra och mellersta delarna av landet. Även vattenståndet i sjöarna är lägre än medelvärdet men det har huvudsakligen nu slutat att sjunka.

Grundvattennivåerna i en stor del av landet ligger 10–30 cm lägre än medelvärdena för tidpunkten, även om de ännu håller på att stiga till följd av höstregnen. Grundvattennivån i små och medelstora grundvattenförekomster i kustområdena och landets sydvästra och mellersta delar ligger 50–90 cm lägre än medelvärdet för tidpunkten. I stora grundvattenförekomster ligger grundvattennivån huvudsakligen nära medelvärdet och är som lägst 15–30 cm nedanför medelvärdena för tidpunkten.

Enligt prognoserna kommer grundvattennivån i synnerhet i landets mellersta delar att stanna på mycket lägre nivå än medelvärdet, ifall inte vintern anländer senare än vanligt. Det här beror på att tjälen hindrar vattnet från att absorberas av jordmånen och grundvattennivån normalt sjunker under vintern.

”Det skulle vara bra om vintern anlände för gott sent med tanke på hur grundvattenreserverna fylls på, i synnerhet i landets mellersta delar. Exempelvis i området mellan Multia, Saarijärvi, Karstula och Keitele är grundvattenytorna fortfarande mycket låga i de små grundvattenförekomster från vilka man allmänt får dricksvatten till schaktbrunnar och till små vattenandelslags brunnar”, berättar hydrogeolog Mirjam Orvomaa vid Finlands miljöcentral. ”Som tur omfattas dock 90 % av befolkningen i Finland av vattendistributionen.”

Vattenståndet i sjöarna sjunker huvudsakligen inte längre

Det är inte endast grundvattenytorna som är låga utan också sjöarnas vattenstånd är lägre än vanligt i slutet av oktober i en stor av landet, speciellt i södra och mellersta Finland. Höstregnen har dock satt stopp på sänkningen av vattenståndet i små sjöar. Av de stora sjöarna håller Päijännes yta ännu på att sjunka, och dess vattenstånd kommer att minska ännu 10 cm före slutet av månaden. Saimens yta kommer att sjunka med ca fem centimeter. Vattenståndet i Kallavesi och Pielinen stiger som bäst, och kommer att stiga i november 10–15 cm.

Åarnas vattenföring är mindre än vanligt på grund av den torra sommaren, dock med undantag av Lappland och östra Finland. ”I Vasatrakten och i Mellersta och Norra Österbotten har det regnat så pass rikligt, att jordmånen är fuktigare än i de omgivande områdena. I dessa områden reagerar åarnas vattenföring snabbt på regnen”, konstaterar forskare Harri Myllyniemi vid Finlands miljöcentral.

Mera på finska:

Brunnar

Mer information

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 732
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 439
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 650
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Jarkko J. Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.j.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
 • fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 439
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

 


Målgrupp: