Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av september 2018: Grundvattnet sjunker fortfarande i landets södra, sydvästra och mellersta del; regn höjde vattenståndet och vattenföringen särskilt i norr

Pressmeddelande 2.10.2018 kl. 10.15
Järvimaisema syksyllä.
© Bild: Johanna Korhonen

Grundvattnet och vattenståndet är mycket lågt på många håll i landets södra, sydvästra och mellersta del. Grundvattennivån sjunker fortfarande. Regnen i september höjde vattenståndet och vattenföringen i norra Finland, ställvis högre än vanligt.

Jordmånen är torr i västra och mellersta Finland samt i mellersta och norra Österbotten, och grundvattnet i små och medelstora grundvattenförekomster ligger 20–120 cm lägre än medeltalet för tidpunkten. Rekordlågt grundvatten har uppmätts vid enskilda observationsstationer i landets mellersta del.

”I sydvästra Finland ligger grundvattennivån ännu högre än under den senaste torrperioden 2002–2003. Detta kan dock ändra, om inte grundvattenmagasinen fylls på före vintern, eftersom grundvattnet vanligtvis sjunker under vintermånaderna”, konstaterar hydrogeolog Mirjam Orvomaa vid Finlands miljöcentral.

Vattenståndet i Saimen och i Päijänne sjunker fortfarande

I landets västra och mellersta del har den torra sommaren medfört att vattenståndet i sjöarna är lägre än vanligt, ställvis rentav exceptionellt lågt. Regnen i september minskade på underskottet i markfuktigheten, men vattenföringen har ökat relativt lite förutom i Lappland. I Lappland ökade vattenföringen och vattenståndet i åarna märkbart i slutet av september, men de väntas sjunka igen i början av oktober.

”Vattenståndet i små och medelstora sjöar kommer huvudsakligen att långsamt börja stiga i oktober, men i stora sjöar sjunker det ännu”, berättar hydrolog Noora Veijalainen vid Finlands miljöcentral.

Av de stora sjöarna kommer vattenståndet fortsättningsvis att sjunka i oktober i Saimen och i Päijänne. Vattenståndet i Pielinen och Kallavesi håller på att stiga, och stiger 5–15 cm i oktober. Slutet av september har varit regnigt i Lappland, och vattenföringen i åarna är större än vanligt på många håll. Vattenståndet i Enare träsk är högre än genomsnittet för tidpunkten, men kommer att sjunka i oktober.

Vattenföringen i västra, södra och mellersta Finlands åar är fortfarande liten, och ingen snabb ökning väntas. Början av oktober väntas bli något regnig, och om regnen fortsätter höjs även vattenföringen.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet

 • Hydrolog Jarkko J. Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307
  fornamn.j.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten

 • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrologiska prognoser

 • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 731
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 • Hydrolog Noora Veijalainen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 732
  fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: