Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologiska översikter - pressmeddelanden

1
2
3
4
5
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Hydrologisk översikt i slutet av december 2018: Svaga isar i hela landet, i norra Finland sparsamt med snö och is

Det förkommer betydligt mindre snö och is än vanligt i norra delarna av landet. Man får dock se upp för svaga isar i hela landet. På många håll finns det också bara lite tjäle, vilket kommit fram ocks...

3.1.2019
Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga

Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sj...

4.12.2018
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2018: Grundvattnet ställvis lågt i sydvästra och mellersta Finland

På grund av den torra och varma sommaren är grundvattennivån fortfarande låg speciellt i de sydvästra och mellersta delarna av landet. Även vattenståndet i sjöarna är lägre än medelvärdet men det har ...

1.11.2018
Hydrologisk översikt i slutet av september 2018: Grundvattnet sjunker fortfarande i landets södra, sydvästra och mellersta del; regn höjde vattenståndet och vattenföringen särskilt i norr

Grundvattnet och vattenståndet är mycket lågt på många håll i landets södra, sydvästra och mellersta del. Grundvattennivån sjunker fortfarande. Regnen i september höjde vattenståndet och vattenföringe...

2.10.2018
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar

Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och...

4.9.2018
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga

På grund av det varma vädret och på många ställen knappa regnen i juli har både yt- och grundvattennivåerna sjunkit lågt speciellt i sydvästra och västra delarna av Finland. Värmeperioden lyfte också ...

1.8.2018
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2018: Vattennivån ställvis låg såväl i vattendragen som grundvattnen

Den regnfattiga våren och början av sommaren har påverkat vattnen så att vattenståndet är lägre och vattenföringen mindre än medelvärdena för årstiden. Situationen förändrades inte mycket ens av regne...

3.7.2018
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden

Vattenståndet i sjöar och åar började sjunka i nästan hela landet under senare hälften av maj. I början av månaden överskreds de vanliga flödesvärdena i vattendrag i Lappland. I åarna på västkusten är...

1.6.2018
Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland

Sjöarnas vattenstånd är högt speciellt i mellersta och östra Finland till följd av den regniga hösten och den snörika vintern. I Södra och Norra Österbotten orsakade snösmältningen och islossningen sv...

3.5.2018
Hydrologisk översikt i slutet av mars 2018: Mycket snö i östra Finland, vårflöden i startgroparna i södra och sydvästra Finland

Vattnens istäcke och markens tjälskikt ökade i tjocklek i mars, fastän ökningen var långsam i områden där det fanns rikligt med snö. Isen och tjälen var i slutet av mars tjockare än vanligt i de snöfa...

4.4.2018
Hydrologisk översikt i slutet av februari 2018: Mindre tjäle och is än vanligt och rikligt med snö i östra och norra Finland

Vattnens istäcke och markens tjälskikt blev inte just alls tjockare i februari trots den hårda kölden. Det här berodde på att det tjocka pudersnötäcket fungerade som ett isolerande lager. Det finns ty...

2.3.2018
Hydrologisk översikt i slutet av januari 2018: Stor snöbelastning i öst och i norr – ställvis svaga isar

På många håll i Östra och Norra Finland är snöbelastningen större än normalt under denna tid på vintern. SYKE uppmanar att man aktivt kontrollerar snöbelastningen på taken på stora hallar och motsvara...

2.2.2018
Hydrologisk översikt i slutet av år 2017: Vattennivåerna höga i landets södra delar, se upp för svaga isar i södra och mellersta Finland och Kajanaland

Slutet av år 2017 var mycket blött, speciellt i landets södra och sydvästra delar. Vattenståndet var fortfarande högt och vattenföringen stor i december efter den regniga och milda hösten. I vissa åar...

3.1.2018
Hydrologisk översikt i slutet av november 2017: Vattenståndet högt och vattenföringen stor i södra och västra Finland, risk för översvämningar på grund av kravis

Regnen i oktober och november medförde ett högt vattenstånd under hela november, speciellt i Nylands sjöar och åar. Vattenståndet i södra och västra Finlands sjöar och åar förblir högt även i början a...

1.12.2017
Hydrologisk översikt i slutet av oktober 2017: Höstflöden och första snön

Oktober var mycket regnig i landets södra delar, med den följden att vattenståndet i sjöarna steg och nådde på många ställen de högsta värdena hittills i år. Mot slutet av oktober blev vädret tydligt ...

2.11.2017
Hydrologisk översikt i slutet av september 2017: Regnen höjde yt- och grundvattennivåer speciellt i Kajanaland och norra Karelen

Under första halvan av september regnade det rikligt. Eftersom det på många ställen regnade mycket rikligt också i augusti – och speciellt i slutet av månaden – nådde vattenståndet i sjöar, grundvatte...

3.10.2017
Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland

I augusti regnade det mer än normalt på många ställen. I vattenläget syntes regnen tidsmässigt och regionalt på ett varierande sätt. De senaste dagarnas rikliga regn leder under några dagar framåt til...

1.9.2017
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr

Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höj...

1.8.2017
Hydrologisk översikt i slutet av juni 2017: Ytvattnen tydligt kallare än medelvärdet för tidpunkten

Den sena våren fördröjde islossningen i år, i synnerhet i norra Finland. Isarna smalt där ungefär en vecka senare än vanligt, huvudsakligen först i början av juni. Det kalla vädret och de friska vinda...

4.7.2017
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2017: Vårflödena sena i norr, torrt i södra delen av landet

Till följd av den kalla våren infaller vårflödena i norra och östra Finland tydligt senare än vanligt, ställvis rentav rekordsent. I vissa delar av Lappland är en andra flödestopp ännu att vänta, så v...

2.6.2017

1
2
3
4
5
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar