Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Längs Kyro älv har flödesvatten runnit ut på vägar och in i källare, sannolikt att invallningsområdena i övre loppet av Kyro älv tas i bruk

Pressmeddelande 18.4.2018 kl. 12.05
Kyrönjoen kevättulvaa. Huhtikuu 2018
© Kyro älv 17.4.2018 © Bild: NTM-centralen i Södra Österbottens område

Under tisdagkväll rann flödesvatten från Kyro älv ut på vägen norr om Kyro älv (väg 17743) mellan Kolkki och kyrkbron i Lillkyro. En omväg har tagits i bruk. Under tisdagen har man varit tvungen att pumpa flödesvatten ur källare på bostadshus åtminstone längs Toby–Laihela å och Kyro älv. Ställvis har fastighetsägare längs Toby–Laihela å byggt tillfälliga vallar som skydd kring sina hus.

I Ilmajoki ligger Kyro älv endast 30 cm från den nivå, då flödesvatten ska ledas ut på invallningsområden. För att underlätta översvämningsläget började man fylla den konstgjorda sjön Pitkämö vid midnatt natten till onsdagen. Under tisdagen steg vattenståndet i Ilmajoki (Nikkola) med ungefär en meter, vilket är exceptionellt mycket. Den kalla natten gör att vattnet för en tid stiger långsammare under onsdagen, men enligt Översvämningscentrets prognoser kommer vattnet under dagens lopp eller senast imorgon torsdag att stiga till den nivå som fordrar att invallningsområdena tas i bruk.

Regnet gjorde att vattenståndet i åarna i Österbotten steg exceptionellt snabbt under tisdagskvällen och natten. Tack vare nattfrosten har vattenståndet under onsdagsmorgonen i huvudsak slutat stiga, men då temperaturen stiger under dagen börjar vattenståndet åter stiga. I de nedre loppen av Kyro älv och Lappo å fortsätter vattenståndet att stiga trots att temperaturen sjunkit och i nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen nu på onsdagsmorgonen 360 m3/s. På grund av isläget och den stora vattenföringen är risken för isproppar mycket stor.

Trafikläget (liikennevirasto.fi)

Översvämningsläget på NTM-centralen i Södra Österbottens område (Twitter)

Vattenprognoser (miljo.fi)
 

Tilläggsuppgifter:
 

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794

Gruppchef Tommi Mäki, tfn 0295 027 882

Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Översvämningscentret:

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 0295251731

Forskare Harri Myllyniemi, puh. 0295251439


Målgrupp: