Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mångsidigare användning söks för förnyade Aranda

Pressmeddelande 13.6.2018 kl. 15.27
Merentutkimusalus Aranda
Forskningsfartyget Aranda © Panu Hänninen

En omfattande renovering av forskningsfartyget Aranda håller på att bli färdigt i sommar. Aranda har förnyats till ett modernt havsforskningsfartyg och målsättningen är att utvidga Arandas nationella och internationella användning. För detta ändamål har SYKE redan i maj bestämt att grunda en projektgrupp vars uppgift är att hitta lösningar för att göra fartygets användning mångsidigare. Så försäkras effektiv och aktiv forskningsanvändning av Aranda på Östersjön och möjligtvis också på Ishavet.

”Den sju meter längre och med nyaste teknologi försedda Aranda är en spetsprodukt av finskt kunnande som kan marknadsföras för internationell användning. Användningen och effektiviteten av Aranda ökade drastiskt efter föryngringsbeskärningen”, tror generaldirektör Lea Kauppi.

”Arandas nya egenskaper har redan nu väckt intresse och nya utforskningar har redan gjorts”, berättar SYKEs direktör för havscentret Paula Kankaanpää.

Kärnan i havsforskning är att hitta lösningar

”Det väsentliga i skyddandet av Östersjön är handlingarna. Därför koncentrerar sig havsforskningen på att hitta lösningar till att förbättra havets tillstånd. Aranda har en viktig roll i att uppskatta olika handlingars påverkan. Havsforskningen förtvinar inte eftersom stort intresse visats i Finland och annanstans för att få forskningsdata från havet och förbättra havets tillstånd. För detta behövs multidisciplinär forskning som SYKE gör tillsammans med sina samarbetsparter”, säger generaldirektör Lea Kauppi.

Nya medel utvecklas för uppföljningen av havstillståndet

Havsuppföljningarna idag grundar sig på uppföljning av öppna hav, som påbörjades på 1960-talet och på uppföljningen av strandvattnens tillstånd, som påbörjades 1979. SYKE koordinerar havsuppföljningen i Finland tillsammans med flera andra aktörer. Uppföljningarna betjänar speciellt vatten- och havsvården i Finland som grundar sig på EU:s ramdirektiv om vatten och marinstrategi.

”Nya observationer och mätningsmetoder samt utvecklade modeller garanterar en ännu högklassigare produktion och användning av miljö- och naturresursuppgifter än förr. SYKE vill även här vara i främsta linjen. Från början av detta år har ett strategiskt program för förnybar miljöinformation grundats inom SYKE. Programmet strävar efter att hitta nya sätt att producera information. Även havsforskare deltar i detta arbete”, berättar generaldirektör Lea Kauppi.

Finansieringen av forskningsinstitut har också ändrat på Arandas ekonomi

Finansieringsstrukturen för alla forskningsinstitut har under senaste tio år förändrats väsentligt. SYKEs budgetfinansiering har krympt med över en fjärdedel, alltså ca nio miljoner euro. Finansiering utifrån som konkurrensutsatts omfattade förra året redan 54 procent.

”Dessa förändringar har påverkat även Aranda och dess nationella bruk. Nu täcker finansiering utifrån en stor del av Arandas driftkostnader och fartygets användning har ökat väsentligt tack vare ett mångsidigt samarbete. Under senaste år har fartyget varit nästan 200 dagar ute på havet”, berättar SYKEs generaldirektör Lea Kauppi.

I Finland har forskningsfartyget använts av bl.a. Meteorologiska institutet och Naturresursinstitutet. Meteorologiska och hydrologiska institutet i Sverige har använt sig av Aranda från 2014 men Sverige får ett eget forskningsfartyg 2020, så institutet avstår från användningen av Aranda i slutet av 2019.

”Jag tror ändå att det finns användning och finansiering för det förnyade fartyget även i framtiden”, säger generaldirektör Lea Kauppi.

Ytterligare information:

Generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 700

Direktör för havscentret Paula Kankaanpää,  Finlands miljöcentral
tfn 0295 251 099


Målgrupp: