På Landskapsdagen lönar det sig att fotografera landskap

Nyhet 17-10-2022 kl. 7.31

Nu är det dags att vända blicken och kameran mot landskapet. Landskapsdagen firas torsdagen 20 oktober och dagen till ära ordnas en fototävling och guidade landskapspromenader. Senare på hösten firas landskapet också vid Landskapssymposiet som ordnas den 9 november.

Utö fyr
Utö fyröns skärgårdslandskap. Bild Riku Lumiaro.

Hurdant är ditt landskap?

I samband med landskapsdagen ordnas en fototävling med temat ”Mitt landskap”. Man kan delta i tävlingen med bilder av såväl naturlandskap, odlingslandskap på landsbygden som bebyggda stadslandskap, oavsett om det är fråga om ett område som anses vara särskilt vackert eller en vardagsmiljö.

Du kan delta i tävlingen med foton tagna 17–23.10.2022. Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 23.10.2022. Huvudvinsten är ett presentkort på 500 € till Rajala Pro Shop.

Delta i tävlingen genom att skicka in bilderna med tävlingsblanketten nedan. Man kan delta med högst tre bilder / fotograf. Närmare regler och anvisningar för tävlingen finns på Landskapsdagens webbplats.

Fotoskörden från fototävlingen ställs ut på miljöministeriet och på Landskapsdagens webbplats.

Bekanta dig med landskapen på guidade promenader

Landskapsdagen kan också firas med landskapspromenader som arrangeras på olika håll i Finland 20.10.2022. De guidade promenaderna som arrangeras av Maa- ja kotitalousnaiset är avgiftsfria och öppna för alla. Förhandsanmälan önskas för en del av promenaderna.

Ruttopark
Ruttopuisto är en av de äldsta parkerna i Helsingfors. Bild Tapio Heikkilä.

Program och eventuella anmälningsanvisningar för promenaderna finns på Maa- ja kotitalousnaisets webbplats.

Program och anmälningsanvisningar för promenaderna (Maa- ja kotitalousnaiset)

Promenadorter och besöksmål under landskapsdagen 2022:

  • Södra Karelen 20.10 kl. 13 Villmanstrand, Rutola
  • Södra Österbotten 20.10. Kl. 13 Lappo, Simpsiö
  • Södra Savolax 20.10 kl. 13 S:t Michel, Tuukkala
  • Mellersta Österbotten 20.10. Kl. 12 Lestijärvi, Syri
  • Mellersta Finland 20.10. Kl. 13–16 Keuru, Riiho
  • Norra Karelen 20.10. Kl. 12–15 Joensuu, Kukkola
  • Norra Savolax 20.10 kl. 13.30–15.30 Kuopio
  • Satakunta Tors 20.10 kl. 16 Vittis, Mutilahti

Se det vardagliga landskapet med nya ögon

Landskapsdagen föregicks på Instagram av #arkimaisema-fotokampanjen, med vilken man vill uppmuntra till att se även ett bekant landskap med nya ögon och se landskapens värde och betydelse. Bekanta dig med den rikliga och mångsidiga bildskörd som redan har samlats under kampanjens hashtagg av vardagliga landskap på olika håll i Finland. Kampanjen pågår fortfarande och du kan delta genom att fotografera landskap i din vardag och dela bilderna på Instagram med hashtaggen #arkimaisema. Följ också kampanjens Instagram-konto @arkimaisema.

Landskap firas också i Landskapssymposiet

Vinnaren av landskapsdagens fototävling offentliggörs på Landskapssymposiet som ordnas 9.11.2022 i Ständerhuset i Helsingfors. Under evenemanget belönas också vinnaren av tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt 2022 och på det hela taget skapas perspektiv på hur Europarådets landskapskonvention genomförs i Finland. Evenemanget är öppet för alla, välkommen med och hör om aktuella landskapsfrågor!

Europarådets landskapskonvention tryggar landskap

Den internationella landskapsdagen som firas den 20 oktober varje år grundar sig på Europarådets landskapskonvention. Konventionen uppmuntrar alla att delta i att granska landskapen och beslutsfattandet om dem.

Landskapet
Fältlandskapet när det är som bäst. Bild Roine Piiparinen.

Landskapsdagen firas i år för sjätte gången. Landskapsdagen ordnas av miljöministeriet och Finlands miljöcentral. I samarbetet deltar även Finlands Hembygdsförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Museiverket och Grönmiljöförbundet. Landskapsdagen är en del av programmet för Europas kulturmiljödagar.

Mer information

Forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Miljöråd Tapio Heikkilä, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@gov.fi

 


Målgrupp: