Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet lyckades

Pressmeddelande 20-08-2020 kl. 13.15

Finlands miljöcentral och Marinen informerar:

Finlands miljöcentral (SYKE) och Marinen har framgångsrikt tömt vraken efter Hanna-Marjut och Fortuna i Skärgårdshavet på olja. Dykningsarbetet har avslutats och oljebekämpningsfartyget Hylje återvänder till land med Marinens och SYKE:s experter senast fredagen den 21 augusti. Operationen är ett förträffligt exempel på ett långvarigt samarbete under kontinuerlig utveckling och på olika myndigheters användning av gemensamt framtagen teknik.

Marinens dykare borrar hål i bränsletanken © Bild: Badewanne

Utöver tömning av bränsletankarna ledde operationen till ett fynd av en oljeficka som runnit ut i Fortunas lastrum, varifrån brännolja under årens lopp eventuellt kan ha sipprat ut i havsmiljön. Oljefickan har sannolikt uppstått ur vrakets andra bränsletank, som gått sönder, men den kan också ha runnit ur ett avluftningsrör. Omkring 3 ton olja avlägsnades ur oljefickan.

Totalt samlades omkring 15 ton vattenblandad olja upp i Hyljes uppsamlingstank. Andelen olja i blandningen uppskattas till 10–11 ton.

Marinens dykare monterar en sugslang på vraket. © Bild: Badewanne

Avsikten var ursprungligen att fortsätta arbetet i vraken efter Hanna-Marjut och Fortuna i september, men arbetet blev färdigt snabbare än väntat, och nu övervägs ett möjligt tredje saneringsobjekt. Om ett lämpligt sådant hittas åker oljebekämpningsfartyget Halli ut för operationen i september.

 

Operationen är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd 2019–2023 som utgör en betydande satsning på skyddet av våra vatten: målet är god miljöstatus i Östersjön och i inlandsvattnen. Syftet med åtgärderna i programmet är att minska näringsbelastningen från jord- och skogsbruket, tömma vrak på olja, restaurera vattendrag och minska mängden skadliga ämnen i vattnet i städerna.

Uppgifter om vraken som tömdes på bränsle:

  • Hanna-Marjut, sjönk med sockerbetslast 1985, 499 brt fartyg, L 81,8 m och B 9,6 m. Koordinater (WGS84): 60o 04.910N och 21o 02.864 E.
  • Fortuna, sjönk med sockerbetslast 1987, 487 brt fartyg, L 52 m och B 8,9 m. Koordinater: 60o 05 132N och 21o 02 428 E.

Mer information:

Projektets arbetsgrupp för Finlands miljöcentral och Marinen:

Projektchef Jorma Rytkönen, Finlands miljöcentral (SYKE), jorma.rytkonen@ymparisto.fi, tfn +358 40 180 1447

Saneringschef Markus Santasalo, Finlands miljöcentral (SYKE), markus.santasalo@ymparisto.fi, tfn +358 50 305 9420

Oljebekämpningsfartyget Hylje (veckorna 33 och 34), fartygets befälhavare Aki Pykälistö, Marinen, aki.pykalisto@mil.fi, tfn +358 299 318 131

Information om program för vattenskydd

Information om projektet, oljesanering av vrak

Information om operationen och vraken Hanna Marjut och Fortuna i pressmeddelanden Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet påbörjas

Medan operationen pågick gavs information om den på Twitter, via projektchef Jorma Rytkönens Twitter-konto @JormaRytkonen, samt på Marinens kanaler i sociala medier, Twitter @Navyfi och Facebook Marinen.

Bilder för media:

 

 


Målgrupp: