Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden

Pressmeddelande 10-05-2018 kl. 18.08

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar – där några av de allvarliga förändringar som sker eller förväntas ske i världshavens kustområden. I Östersjön har allt detta skett i mycket snabb takt. Samtidigt uppvisar Östersjöregionen flera exempel på att det med gemensamma åtgärder går att vända negativa trender till det bättre.

I en nyutkommen artikel i tidskriften Science Advances lanserar ett internationellt forskarteam lett av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research i Kiel, med fyra finländska forskare som medförfattare, Östersjön som en tidsmaskin för världshavens kustområden. Artikeln har skrivits av 26 forskare från 7 länder och visar hur Östersjöregionen kan användas som modell för pågående och kommande förändringar i världens kustområden med centrala lärdomar för forskare, beslutsfattare och omgivande samhällen.

De finländska medförfattaren är Erik Bonsdorff vid Åbo Akademi, Kari Hyytiäinen vid Helsingfors universitet, Veijo Jormalainen vid Åbo universitet och Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral SYKE. Forskningsarbetet för artikeln utfördes inom ramarna för EU:s Östersjöforskningsprogram BONUS. I Finland finansierades forskningen av Finlands Akademi.

Mera information: Åbo Akademins pressmeddelande

Artikeln i Science Advances 4/2018: The Baltic Sea as a time machine for the future coastal ocean


Målgrupp: