Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Balex Delta-oljebekämpningsövningen börjar idag den 28 augusti med en nationell övning

Pressmeddelande 28.12.2012 kl. 12.00

Helsingfors stads räddningsverk och Finlands miljöcentral informerar

Foto: Helsingin kaupungin
pelastuslaitos

Den 28–30 augusti ordnas oljebekämpningsövningen Balex Delta utanför Helsingfors. Övningen ingår i avtalet om skyddet av Östersjön. I övningen simuleras en allvarlig fartygsoljeolycka på Finska viken. Tisdagen den 28 augusti övar finländska myndigheter och frivilligkårer oljebekämpning i en nationell övning. På onsdagen testar man Östersjöländernas samarbetsförmåga i oljebekämpning.

Tisdagens och onsdagens oljebekämpningsövningar koordineras av Finlands miljöcentral (SYKE). Båda dagarna deltar materiel och personal från Helsingfors, Västra och Östra Nylands samt Kymmenedalens räddningsverk. Gränsbevakningsväsendets, försvarsmaktens och Meritaito Oy:s fartyg, flygplan, helikoptrar och båtar är i bruk under båda övningarna och på onsdagen sällar sig Östersjöländernas stora oljebekämpningsfartyg till dessa. Reservister från sjöstridskrafternas landskapstrupper deltar också för första gången i oljebekämpningsövningen. De kartlägger spridningen av olja längs kusten. WWF:s frivilliga oljebekämpningstrupper övar rengöring av stränder och nedoljade fåglar.

Såväl staten som kommunernas räddningsverk har också målmedvetet förbättrat sin materielberedskap genom att skaffa oljebekämpningsfartyg och -båtar och oljebekämpningslänsor. Man har också satsat på att ordna utbildning och övningar för personalen.

I övningen deltar förutom Helsingfors stads räddningsverk även ämbetsverk och affärsverk som hör till Helsingfors stads räddningsservicesystem. Till dessa hör bland annat byggnadstjänsten Stara, Helsingfors hamn, Idrottsverket, Ungdomscentralen, Utbildningsverket, Helsingfors stads miljöcentral, Högholmens djurpark och Helsingfors Energi. Högholmens djurgård deltar nu i övningen för första gången och dess uppgift i övningen gäller omhändertagande av nedoljade vilda djur.

Under övningen simuleras en allvarlig fartygsoljeolycka på Finska viken, ett av världens mest sårbara och livligaste havsområden. Deltagarna får föreställa sig en situation där ett tankfartyg har törnat mot ett ro-ro-fartyg och 15 000 ton råolja har läckt ut i havet ur tankfartyget. I stället för olja släpps torv ut i havet under övningen.

Under övningen testas samarbetet mellan oljebekämpningsorganisationen och -materielen på Finska viken. Övningen omfattar hela oljebekämpningsorganisationens verksamhet från larm till logistik för uppsamlat avfall. Till havs och längs kusten övas utplacering av oljelänsar, oljesanering, strandskydd, fjärr- och närkartläggning av olja, beredskap inför strandrengöring samt logistik och tvättning av nedoljade djur.

Ytterligare information

Brandmästare Markku Rissanen, Helsingfors stads räddningsverk, 
tfn 050 385 8293, fornamn.efternamn@hel.fi

Överinspektör Heli Haapasaari, Finlands miljöcentral, tfn 040 179 3050, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överingenjör Kalervo Jolma, Finlands miljöcentral, tfn 0400 444 686, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Informationschef Sirpa Pellinen, Finlands miljöcentral, tfn 040 740 2754, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Informatör Johanna Laurila, HELCOM, tfn 040 523 8988, fornamn.efternamn@helcom.fi

Informatör Päivi Aravuori, Helsingfors stads räddningsverk, tfn 050 492 0383, fornamn.efternamn@hel.fi

Bilder for media

Statens oljebekämpningsfartyg (ymparisto.fi, sidan på finska)

City of Helsinki Media Bank (Källan: Helsingfors stads räddningsverk)


Målgrupp: