Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

En övning och ett seminarium om internationellt ansvar för oljeutsläpp i Arktis kommer arrangeras i Uleåborg den 7-8 mars

Pressmeddelande 01-03-2018 kl. 14.39
Oil spill response in ice conditions. Photo: Jouko Pirttijärvi SYKE
© Photo: Jouko Pirttijärvi SYKE

En internationell arktisk övning för återställning efter oljespill anordnas den 7 mars vid Bottenviken vid kusten av Uleåborg stad i Norra Finland. Vem som helst är välkommen att följa övningen via en videostreaming i realtid på internet. Övningen kommer innefatta flera fartyg som är utrustade med mekaniska borstskimrar anpassade för ansvar för oljespill i isiga förhållanden och ett övervakningsflygplan . Parallellt med övningen pågår en internationell konferens som behandlar aspekter av ansvar för föroreningar i Arktis.

Övningsvideon online kommer länkas till sidan www.fleetrange.com/mospa

Det kommer också finnas intervjuer med de ansvariga myndigheterna och uppdateringar från situationskännedomssystemet BORIS samt bilder tagna från luften. Ingen riktig olja kommer användas under eventet.

Samarbete är nödvändigt i en situation med oljespill

“Miljöriskerna i Arktiska regioner har ökat under de senaste decennierna. Internationellt samarbete skapar villkoren för att skydda den marina miljön från oljespill”, påpekar organisatören av eventet, Enhetschefen Jorma Rytkönen från SYKE.

Den påhittade situationen är att tankern Finter har drivit på grund den 1 mars kl. 05:30 vid kusten av Uleåborg stad. Fartyget har bogserats till hamnen i Uleåborg men under bogsering har skett ett oljeutsläpp av 2000–3000 ton av tung bränsleolja. Jourbefälet på SYKE har utfärdat meddelanden till medlemsländerna i Arktiska rådet och de nordiska länderna. SYKE har även kallat flera statligt ägda fartyg som har ansvar för utsläpp till platsen samt även efterfrågat internationell assistans från Sverige.

Väderförhållanden kan fortfarande förändra övningsplanen, till exempel ifall fartygen ej har möjlighet att närma sig det påhittade området för oljespill på grund av hård is”, säger Jorma Rytkönen från SYKE.

Bakgrund för Mospa-övning

Finlands Miljöcentral organiserar övningen i nära samarbete med Svenska kustbevakningen. Eventet kommer att arrangeras under avtalet för Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic (MOSPA) och Köpenhamnsavtalet. Eventet stöds av Finska Utrikesministeriet, Finska Miljöministeriet, Nordiska Ministerierådet och arbetsgruppen EPPR i Arktiska rådet.

Möjligheter för press

Media kan delta i övningen på flerfunktionsfartyget Louhi (Finska flottan). Resan pågår hela dagen den 7 mars. Vänligen registrera er före den 3 mars till Jouko Pirttijärvi med obligatorisk information: födelsedatum, fullständigt namn, kön, media som representeras.
> Jouko Pirttijärvi, SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 251 514

Övningen efterföljs av ett seminarium (program) den 7-8 mars, som kommer behandla ämnen för den arktiska miljön, mekanisk oljerensning i isförhållanden, is- och vädertjänster i den arktiska regionen, egenskaper för fartyg i isförhållanden, och miljöövervakning.

Vi ber vänligen journalister att göra bokningar för intervjuer innan seminariet. Vänligen kontakta: Katri Haatainen.

Ytterligare information

Gruppchef Jorma Rytkönen, tfn 0295 251 583, SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Katri Haatainen, tfn 0295 251 135, SYKE, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Länkar

Övningens och seminars engelskspråkiga webbsidor: www.syke.fi/projects/mospa2018

Övningens online video 7.3.2018

På Twitter kan du hitta oss med hashtaggen
seminar: #OilSpillSeminar eller övningen: #OilSpillExercise


Målgrupp: