Finlands miljöcentral och Österbottens räddningsverk ordnar en internationell oljebekämpningsövning i Vasa skärgård

Pressmeddelande 06-09-2017 kl. 12.32
Oljebekämpningsfartyg
Ett svenskt oljebekämpningsfartyg utanför Vasa. © Bild: Jouko Pirttijärvi

Finlands miljöcentral SYKE och Österbottens räddningsverk ordnar en gemensam oljebekämpningsövning utanför Vasa 28–30.8.2017. I övningen deltar Finlands miljöcentral med 4 fartyg och räddningsverket med 15 båtar. I övningen, som är förenlig med det samnordiska oljebekämpningsavtalet, medverkar också ett svenskt oljebekämpningsfartyg.

Finlands miljöcentral leder bekämpningsåtgärderna på det öppna havet och räddningsverket på kusten. I enlighet med avtalet är oljebekämpningsmyndigheterna i Sverige och Finland turvis värdar för samövningen, där huvudvikten ligger på oljebekämpning på det öppna havet. På senare år har övningen emellertid omfattat mer skydd och bekämpning även på kusten samt särskilda teman.

Att hålla övningen utanför Vasa är befogat på grund av naturvärdena i Kvarkenområdet. Området har också vissa särdrag som äventyrar sjötrafiken, såsom det smala sundet och strandbankerna som omger farleden in till Vasa. Dessa egenskaper utgör särskilda utmaningar om det inträffar en oljeolycka. Därmed föll det sig naturligt att konstruera en sådan övningshelhet där man utöver bekämpningen på det öppna havet under Österbottens räddningsverks ledning övar sig i skyddet av kusten och i andra oljebekämpningsuppgifter som kommer an på räddningsverket. Under räddningsverket arbetar också andra myndigheter samt frivilliga.

Finlands miljöcentral SYKE är ansvarig myndighet för bekämpningen av oljeskador. Miljöcentralen har avtal om användningen av 19 oljebekämpningsfartyg med sjöstridskrafterna, Gränsbevakningsväsendet, Meritaito Oy samt två privata företag. Miljöcentralen ansvarar för att utrusta fartygen för oljebekämpningsuppgifter. Varje år skickar miljöcentralen bekämpningsfartyg till fyra internationella övningar.

Mer information

Inspektör Markus Santasalo, Finlands miljöcentral SYKE,
tfn +358 50 305 9420, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Inspektör Jouko Pirttijärvi, Finlands miljöcentral SYKE,
tfn +358 400 618 997, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Räddningsdirektör Tero Mäki, Österbottens räddningsverk
tfn +358 400 767502, fornamn.efternamn@vaasa.fi

Räddningschef Krister Fogelberg, Österbottens räddningsverk
tfn +358 40 834 8448, fornamn.efternamn@vaasa.fi


Målgrupp: