Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Finlands natur får en egen festdag

Pressmeddelande 16.4.2013 kl. 12.00
Finlands miljöcentral SYKE, Finlands naturskyddsförbund SLL, Forststyrelsens naturtjänster, Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL och LUOMUS meddelar
  

Vårt lands unika natur hyllas i år för första gången officiellt då den finska naturens dag firas lördagen den 31 augusti 2013. Idén med dagen är att fira den glädje som vår natur ger oss och att inse vilken gynnsam effekt den har på välmåendet. Under den finska naturens dag ordnas utflykter och evenemang på olika håll i Finland för alla som är intresserade av naturen. För skolelever ges möjligheter att delta i dagens firande redan under veckan före.

Miljöminister Ville Niinistö poängterar naturens betydelse för välbefinnandet i vardagen. "Vårt lands fina natur är värd en fest. Naturen ger oss dag efter dag hälsa och gott humör, rastplatser mitt i jäktet och en fridfull hägnad till förnyelse. Människans uppgift är att respektera naturen och behandla den väl. Naturen får inte tas för given, för en välmående natur är grunden till livet på hela jordklotet. På den finska naturens dag kan var och en fira den värdefulla naturen på sitt eget sätt."

De officiella arrangörerna av den finska naturens dag är Finlands miljöcentral SYKE, Finlands naturskyddsförbund, Forststyrelsens naturtjänster och Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL. Det finns många olika evenemangsarrangörer, allt från Marthorna till olika ministerier.

”Tanken är att göra den finska naturens dag till en tradition och en officiell flaggdag i fortsättningen. Dagen kommer att firas sista veckoslutet i augusti. Alla kan delta i firandet som de vill och dela med sig av sina erfarenheter ansikte mot ansikte, på webben eller via sociala medier”, konstaterar informationschef Matti Nieminen vid Finlands naturskyddsförbund.

Sista veckoslutet i augusti lämpar sig bra för att fira Finlands natur för det är en gynnsam tidpunkt för utflykter. I brytpunkten mellan sensommar och tidig höst är naturens gåvor generösa. Man kan kombinera utflykterna med bär- och svampplockning, kryssa flyttfåglar på väg söderut, njuta av sommarens sista simturer eller arrangera en naturstig i favoritskogen. En kaffestund eller picknick på gården kan också vara ett sätt att glädjas över att vistas i naturen.

Huvudevenemanget i Esbo vid Finlands naturcentrum Haltia

Under den finska naturens dag arrangeras utflykter och evenemang på olika håll i Finland. Till exempel arrangeras vid Forststyrelsens naturcentra evenemang från Skärgårdshavet till Fjäll-Lappland.

”Dagens huvudevenemang arrangeras i Finlands naturcentrum Haltia i Noux. Man kan bland annat vandra längs en upplevelserik naturstig, delta i Marthornas svamprådgivning och se filmen Sagan om skogen (Metsän tarina) som berättar om Finlands natur. Samma vecka visas filmen också i skolor runtom i Finland”, berättar kommunikationschef Päivi Rosqvist vid Forststyrelsens naturtjänster.

Var med och skapa en ny folktradition

Den finska naturens dag erbjuder en chans att vara med om att skapa en ny finländsk folktradition. Samfund och fria grupper av olika slag är välkomna att delta i firandet av dagen hur de vill. Också företag kan delta, för den finska naturens dag erbjuder en möjlighet att främja affärsverksamheten på ett hållbart sätt. Man kan planera olika kampanjprodukter för dagen, eller den kan utnyttjas i marknadsföringen av produkter, som evenemang för intressegrupper eller som en dag för arbetshälsa.

Anteckna den finska naturens dag 31.8.2013 i din kalender och njut av skönheten i vår natur!

  •     Suomen luonnon päivä Facebookissa

Webbplatsen för den finska naturens dag öppnas senare under våren.

Mer information

Informationschef Matti Nieminen
Finlands naturskyddsförbund
tfn 050 564 2283
fornamn.efternamn@sll.fi                 

Kommunikationschef Päivi Rosqvist
Forststyrelsens naturtjänster
tfn 0400 425 666
fornamn.efternamn@metsa.fi              

Kommunikationsexpert Riku Lumiaro
Finlands miljöcentral SYKE
tfn 040 509 8654
fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: