Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Fler oljeutsläpp än tidigare observerades på sjön

Pressmeddelande 21.1.2015 kl. 10.29

Finlands miljöcentral och Gränsbevakningsväsendet meddelar

År 2014 underrättades de finländska myndigheterna om cirka en tredjedel fler observationer av eventuella oljeutsläpp i havsområdena än tidigare år. Av utsläppen konstaterades 68 bestå av olja. Största delen av utsläppen var mycket små och inträffade i närheten av hamnar och stränder. I två fall hamnade uppskattningsvis över en kubikmeter olja i sjön.

Östersjön har klassificerats som ett särskilt känsligt havsområde och därför är det förbjudet att släppa ut olja i vattnet. Under de senaste åren har antalet utsläpp på öppet hav minskat. Man hoppas att sjöfarare i fortsättningen ska fästa uppmärksamhet vid hur de agerar även i närheten av hamnar. År 2014 inleddes i tio fall en undersökning i anslutning till ett utsläpp.

Finlands observationer av oljeutsläpp i Östersjön 2014

Oljeutslapp 2014

Övervakningen av oljeutsläpp innebär internationellt samarbete

I havsområden observeras oljeutsläpp genom flygövervakning och satellitbilder. Med hjälp av satellitbildtjänsten CleanSeaNet som tillhandahålls av Europeiska byrån för sjösäkerhet (EMSA) övervakades Finlands havsområden genom mer än 200 bilder. Eventuella oljeutsläpp som upptäcks på bilderna granskas alltid på plats.

Helsingforskonventionen HELCOM förpliktar till regelbunden övervakning av havsområdena. Med Gränsbevakningsväsendets övervakningsflygplan kan man observera olja genom molntäcket och på upp till tio kilometers avstånd från flygplanets rutt. Planen har också apparatur som lämpar sig för identifiering av fartyg.

År 2014 övervakade Finlands övervakningsflygplan Östersjön under sammanlagt 505 timmar. De livligaste fartygsrutterna övervakas i samarbete med i synnerhet Sverige och Estland. Finland deltar aktivt även i internationella övervakningsoperationer där ett på förhand fastställt havsområde effektivt observeras av övervakningsflygplan från flera länder.

Suomen, Saksan ja Hollannin valvontalentokoneet Norjassa 2014.
Finlands, Tysklands och Hollands Dornier 228-212-övervakningsflygplan redo för oljeobservationer i Norge under midsommarveckan 2014. Bild: Kati Tahvonen, SYKE.

Mer information

Övervakning av oljeutsläpp
Överinspektör Kati Tahvonen, Finlands miljöcentral SYKE
fornam.efternamn@miljo.fi
tfn +358 295 251 675

Undersökning av oljeutsläpp
Sjösäkerhetsexpert Tom Lundell, Gränsbevakningsväsendet
fornamn.efternamn@raja.fi
tfn +358 40 521 4685

Kommunikation
Kommunikationsexpert Aira Saloniemi, Finlands miljöcentral SYKE
fornamn.efternamn@miljo.fi
tfn +358 295 251 615

På webb


Målgrupp: