Genom Svanmärkningen mot cirkulär ekonomi och mindre miljöavtryck

Pressmeddelande 30-06-2016 kl. 10.49
Färgad lakan
SYKE vill att möjligheterna att använda produkterna på ett mångsidigt sätt, uppdatera och reparera produkterna och använda återvinningsmaterial ska ges större vikt än hittills. © Raili Malinen
Miljömärket Svanen
Nordiska miljömärket

Europeiska kommissionen utvecklar en miljöavtrycksmetod som mäter vilka miljökonsekvenser olika produkter har under sin livscykel och gör det enklare att jämföra produkterna. Målet med Finlands miljöcentral SYKE:s treåriga projekt ”Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck” är att utreda hurdan ny kunskap EU:s miljöavtrycksmetod kan ge för användningen av Svanenmärkningen och därigenom stärka miljövänliga produkters konkurrenskraft.

Inom ramen för projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådet, undersöker man också hur kriterierna för Svanenmärkningen idag främjar en miljövänligare konsumtion genom cirkulärekonomiska medel och hur kriterierna kunde utvecklas. Principerna för cirkulär ekonomi kan tas i beaktande bland annat genom att man granskar produkternas hållbarhet och livslängd samt möjligheterna att återanvända eller återvinna produkternas material. Kriterierna för Svanenmärkningen grundar sig på livscykeltänkandet och de revideras regelbundet. Till en början granskar SYKE särskilt tre produktgrupper som är viktiga för konsumenterna: laddningsbara batterier, papper och textiler.

“Svanenmärkningen bör ta fasta på den nya metoden för mätning av produkternas miljöavtryck. Dessutom bör produkterna planeras så att de är långlivade, modifierbara och återvinnbara”, säger Ari Nissinen från SYKE som leder projektet.

Miljöavtrycksmetoden som är under utveckling ger till exempel information om koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och effekter för eutrofieringen i anslutning till produkten. Syftet med metoden är att förena olika miljökonsekvenser i en och samma bedömning.

Inom ramen för projektet anlitar man nordiska livscykelexperters och ekoproduktdesigners sakkunskap på bred front. SYKE samarbetar också med svanenmärkningsorganisationerna. Målet är att ta fram policyrekommendationer för Nordiska ministerrådet och Europeiska kommissionen. Projektet är ett av projekten under Finlands ordförandeskapsperiod i Nordiska ministerrådet och pågår fram till år 2018.

Projektsida

Mer information

Gruppchef Ari Nissinen, Finlands miljöcentral SYKE, tel +358 295 251 457, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Johanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE, tel +358 295 251 845, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Norden

Målgrupp: