Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå siktar på att bli kolneutrala

Pressmeddelande 30.1.2013 kl. 12.00

HANGÖ, LOJO, RASEBORG, SJUNDEÅ, FINLANDS MILJÖCENTRAL (SYKE) OCH NOVAGO FÖRETAGSUTVECKLING INFORMERAR:

 

Biovärmeverket i Lojo
Bild: Jorma Korhonen

 

Kommunerna Hangö, Lojo, Raseborg och Sjundeå har ställt som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent från 2007 års nivå fram till år 2030. Kommunerna har anslutit sig till projektet Kolneutrala kommuner (HINKU) och tillhör nu den växande skaran av HINKU-kommuner.

"Samarbetet mellan de västnyländska HINKU-kommunerna är ett bra och konkret exempel på hur kommunerna tillsammans planerar en utsläppsfattig framtid, och alla från företag till invånare medverkar.  Kommunerna i västra Nyland har för avsikt att gå flera steg före övriga Finland. Denna modell borde spridas också till annat håll, kommuner och invånare gör nämligen dagligen betydelsefulla beslut, som påverkar byggandet av en grön ekonomi. Inom HINKU-projektet skapar kommunerna i HINKU-projektet redan idag  framtidens arbetsplatser när de minskar sina utsläpp", kommenterar miljöminister Ville Niinistö kommunernas inititativ.

Kommunernas energi- och trafiklösningar i fokus

Kommunerna i västra Nyland har redan delvis övergått till att använda förnybar energi. "Alla tre kommuncentra i Raseborg, Karis, Pojo och Ekenäs, värms upp med biobränslen i enlighet med stadens klimatprogram", konstaterar Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson.

Också biovärmeverket i Lojo, som öppnades i januari stöder HINKU-målet. "Ibruktagandet av biovärmeverket minskar koldioxidutsläppen i Lojo med 40 000 ton per år. Användningen av stenkol upphör helt, och användningen av tung brännolja avtar påtagligt.  Också trafiken minskar, när 4 000 långtradarlass flis utnyttjas på samma tomt. Samtidigt sjunker stadsbornas fjärrvärmeavgifter omkring fem procent", berättar Lojos stadsdirektör Simo Juva.

"I Hangö har fjärrvärmeanläggningarna övergått till att använda flis, och på önskelistan finns en elektrifiering av Hangö-Hyvinge-banan", framhåller Hangös stadsdirektör Jouko Mäkinen. Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa understryker tågbanans betydelse. "Kommunstrukturen blir tätare i närheten av tågstationen och energieffektiviteten har varit ett centralt mål i planeringen och utvecklingen av området."

Näringslivets och klimatarbetets mål sammanflätas

Västra Nylands område med 93 000 invånare och ett mångsidigt näringsliv erbjuder nya lösningar för hållbar affärsverksamhet och ren teknologi. "Det är ekonomiskt förnuftigt att minska utsläppen av växthusgaser, och då krävs ingen speciell teknologi, utan ett viljestillstånd. Tack vare HINKU-projektet kan västra Nyland utvecklas till ett skyltfönster av cleantech-kunnande utåt", förklarar direktören för det riksomfattande HINKU-projektet, professor Jyri Seppälä från Finlands miljöcentral SYKE.

"Man är i Hangö och helt säkert också i företagen medveten om att kunderna, samarbetskumpanerna och medborgarna i en allt högre grad gör sina val med beaktande av verksamhetens och produktionens miljöeffekter", resonerar stadsdirektör Mäkinen. "De bästa resultaten uppnås när man strävar att uppnå utsläppsmålen som en del av den normala verksamheten utan separat byråkrati, och om man samtidigt kan höja material- och energieffektiviteten."

Kommunerna har förbundit sig till projektet därför, att man betraktar det som viktigt att minska utsdläppen. Exempelvis i Lojo baseras klimatarbetet på ett starkt engagemang hos politikerna. "Processen med anslutningen till HINKU-projektet började med ett klimatutskott, som initierades av förtroendevalda, beskriver stadsdirektör Juva. Kommuner na stöds i HINKU-projektet av SYKE  och ett brett nät av experter och företag.

Foton för medierna

Mera information

Jouko Mäkinen, Hangös stadsdirektör
tfn 0(019) 220 3210
fornamn.efternamn@hanko.fi

Simo Juva, Lojos stadsdirektör
tfn (019) 369 432
fornamn.efternamn@lojo.fi

Mårten Johansson, Raaseborgs stadsdirektör
tfn (019) 289 2001
fornamn.efternamn@raseborg.fi

Juha-Pekka Isotupa, Sjundeås kommundirektör
tfn (09) 2606 1233,
fornamn.efternamn@sjundeå.fi

Reijo Laine, projektchef för projektet "Mot ett kolneutralt Västra Nyland"
Senior & Sons Oy
tfn 0400 406044
senior.sons@elisanet.fi

Seppo Kolo, HINKU-kordinator
Novago Företagsrådgivning
tfn 0400 457 204
seppo.kolo@novago.fi

Jyri Seppälä, professor, direktör för projektet "Mot ett kolneutralt Västra Nyland", direktör vid centret för konsumtion och produktion, Finlands miljöcentral                                                                    
tfn 040 7401708
fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: