Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Höstflödet i Österbotten är på väg att minska

Pressmeddelande 6.11.2014 kl. 14.46

Pressmeddelande av översvämningscentret och NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenståndet i åarna och älvarna i Österbotten är på väg att minska. NTM-centralen i Södra Österbotten har inte mottagit anmälningar om betydande översvämningsskador. Flödesvattnen har orsakat avbrott längs små lokala vägar åtminstone i Tjöck ås, Toby–Laihela ås, Malax ås och Närpes ås avrinningsområden. I flera ådalar ligger åkrar under vatten.

Närpiönjoki valtatie 8 kohdalla laskenut 0,5 m 5.11. huippuunsa verrattuna. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 6.11.2014

Under tisdagen regnade det ställvis ca 50 mm och särskilt söder om Vasa steg vattenståndet i de små åarna snabbt till nivåer som är betydligt högre än vid ett genomsnittligt vårflöde. Vattenytan i Närpes å steg med över en meter på ett par dagar och vid mätstationen vid Allmänningsforsen är vattnet högre än vid höstöversvämningen 2012. På onsdag eftermiddag började Lappfjärds å redan sjunka, men Tjöck å, Närpes å, Malax å och Toby–Laihela å fortsatte att stiga. Under natten har vattenstegringen även i dessa åar jämnats ut eller börjat sjunka tack vare att regnet avtagit och vädret har blivit kallt.

I Kyro älv och Lappo å är vattenföringen som störst idag torsdag och når sannolikt samma nivåer som under julen 2013. Även i dessa vattendrag har vattnet stigit snabbt. I Kyro älv i Skatila (Korsholm) blev vattenföringen tre gånger större under onsdagen och på torsdag morgon var vattenföringen 300 m3/s. I Liinamaa har Lappo å stigit drygt två meter från början av veckan och en del åkrar ligger under vatten.

Vattenföringen har ökat avsevärt även i Perho å. Nederbörden den senaste tiden har varit särskilt kraftig i de övre delarna av Perho å och till exempel den konstgjorda sjön Patana håller på att fyllas. Vattenföringen i Perho å fördubblades under gårdagen och kommer sannolikt att ytterligare stiga något under dagens lopp.

Vattenståndet i sjöarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten kommer i huvudsak att fortsätta stiga. Detta väntas inte orsaka betydande översvämningsolägenheter.

Tilläggsuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten
Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925
Ingenjör Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Meteorologiska institutet
Väderutsikter 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (4,01 e/min + lna)
Väderstatisk från klimattjänsten, tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Finlands miljöcentralen SYKE
Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439,  fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Forskare Kalle Sippel, tfn 0295 251 646, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
 

Tulvakeskus


Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken.


Målgrupp: