Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2017: Regnen ökar vattenföringen i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland

Pressmeddelande 1.9.2017 kl. 13.24
En bäck i augusti
© Foto: Jari Hakala

I augusti regnade det mer än normalt på många ställen. I vattenläget syntes regnen tidsmässigt och regionalt på ett varierande sätt.

De senaste dagarnas rikliga regn leder under några dagar framåt till att vattenföringen i åar och älvar i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland blir högre än normalt för tidpunkten.

Yt- och grundvattenmagasinen är något lägre än medeltalet för tidpunkten i landets södra och sydvästra delar, men avvikelsen från det normala är inte betydande. Ytvattentemperaturerna var i augusti typiska för tidpunkten eller lägre.

I början av september börjar vattenföringen igen minska

”Början av september förutspås bli regnfattig i hela landet och vattenföringen i åar och älvar börjar också minska i Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland under de första dagarna i september”, berättar hydrologen Jari Uusikivi vid Finlands miljöcentral. Som en följd av den sparsamma nederbörden minskar vattenföringen i åarna och älvarna i hela landet och i början av september närmar den sig medelnivån för tidpunkten.

Vattenståndet i insjöarna är för närvarande i största delen av landet nära en typisk sensommarnivå och det regnfattiga vädret gör att vattenståndet också under de närmaste veckorna hålls nära den nuvarande nivån eller att det långsamt sjunker. I Kajanaland ligger vattennivån i insjöarna emellertid något över medelnivån för tidpunkten.

En följd av regnen i augusti är att Enare träsk är ca 20 cm högre än normalt och avtappningen måste vara större än normalt i början av september.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet:

  • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten:

  • Hydrogeolog Mirjam Orvomaa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 484, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser:

  • Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Hydrolog Jari Uusikivi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 718, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: