Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hydrologisk översikt i slutet av juli 2017: Ytvattnet i sjöarna är ännu svalt, regnet höjde vattennivån i norr

Pressmeddelande 1.8.2017 kl. 14.00
Pielavesi 13.7.2017
Pielavesi 13.7.2017 © Bild: Johanna Korhonen

 

Sommarens hittills högsta ytvattentemperaturer har i huvudsak uppmätts i slutet av juli, men de högsta temperaturerna är ännu klart lägre än de genomsnittliga maximitemperaturerna. I Norra Finland höjde regnet vattenståndet och flödena till höga nivåer för att vara juli, på en del ställen uppmättes rekordsiffror för denna tidpunkt på året.

Sommarens högsta ytvattentemperaturer mäts oftast i månadsskiftet juli–augusti. I sommar har ytvattnet förblivit svalare än normalt och 20 grader har överskridits på ovanligt få av de officiella observationsplatserna. Innan utgången av juli var antalet överskridanden endast 10. ”Färre överskridningar av 20 grader än så här i juni–juli har förekommit senaste gång 1987 och 1996”, konstaterar hydrolog Johanna Korhonen vid Finlands miljöcentral. Även ytvattnens medeltemperaturer var i hög grad de lägsta under 2000-talet i sjöarna i landets södra och mellersta delar.

Att juli var en regnig månad i Norra Finland syns klart i områdets sjöar och åar. ”Till exempel var vattenståndet i Iijärvi i Enare nära tidpunktens rekordtal under uppföljningsperioden på nästan 70 år”, berättar hydrolog Jarkko Koskela Finlands miljöcentral. ”I Oulankajoki var vattenföringen tidvis uppe i rekordsiffrorna för tidpunkten.”

Regnet i början av augusti kan höja vattenstånden i sjöar och åar

Vädret fortsätter i regniga tecken i början av augusti, så vattenföringen i åarna kan därför öka särskilt i mindre åar och vid de större vattendragens övre lopp i Lappland, Österbotten och Östra Finland. ”Den ökade vattenföringen förblir dock måttlig enligt dagens väderprognoser”, förutspår hydrolog Miia Kumpumäki vid Finlands miljöcentral. Regn prognostiseras även för Södra och Sydvästra Finland, men där är marken torr och det krävs mycket regn för att tillrinngen och vattenföringen i vattendragen ska öka.

Vattenstånden i sjöarna är till största del nära sina typiska sommarnivåer och hålls under de närmsta veckorna på denna nivå eller sjunker långsamt. Att det regnat lite under förra hösten och våren i Sydvästra Finland syns som lägre vattenytor än normalt i sjöarna. Längelmävesi, Harjanne och Keurusselkä är fortfarande 10-30 cm lägre än normalt och de förutspås hållas vid nuvarande nivå i augusti. I Lappland och Kajanaland är sjöarnas vattenstånd efter regnet i juli höjt på många ställen och kan ännu i början av augusti höjas något. Till exempel har vattenståndet i Enare träsk stigit 30 cm högre än normalt och man har tvingats öka avtappningen.

Mera på finska

Mer information

Vattenläget i allmänhet:

  • Hydrolog Jarkko Koskela, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 307, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [jarkko.j.koskela]
  • Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Grundvatten:

  • Geohydrolog Risto Mäkinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 446, fornamn.efternamn@ymparisto.fi [risto.p.makinen]

Hydrologiska prognoser:

  • Hydrolog Miia Kumpumäki, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 652, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Målgrupp: