Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

I Kiminge och Simo älvar är översvämningshotet på grund av isproppar fortfarande stort, vattennivån i södra och västra Finlands sjöar som högst

Pressmeddelande 26.4.2013 kl. 10.10

Översvämning i Simo älv. Bild: Yle

Södra Lappland och Norra Österbotten hotas fortfarande av översvämningsskador, trots att vattenföringen i älvarna har minskat under de senaste dagarna. I Simo och Kiminge älvar kan vattnet stiga snabbt och börja strömma kraftigt när ispropparna lossnar och nya proppar bildas. Människor uppmanas hålla sig borta från områden med översvämningshot och från närheten av isproppar.

I de lappländska vattendragen framskrider islossningen den här veckan och nästa vecka. Isen på Torne älv antas gå i början av maj, efter Valborg. Risken för isproppar uppskattas vara större än normalt också vid Torne älvs mynning på grund av de starka havsisarna.

Till Valborg förutspås varken mycket varmare väder eller några häftiga regn. Översvämningsläget försvåras alltså inte under månadsskiftet enligt dagens prognoser. Noggrannare prognoser för vattenläget kring Valborg klarnar först i början av nästa vecka.

Vattennivåerna i sjöarna i södra och västra Finland nu som högst

Vattennivåerna i de stora sjöarna, såsom Päijänne och Saimen, är ännu låga och de når översvämningshöjd först i juni-juli. Däremot är vattennivåerna i sjöarna i södra och västra Finland nu som högst eller börjar sjunka, med undantag av de största sjöarna såsom Lojo sjö, Pyhäjärvi i Säkylä, Lappajärvi sjö och de stora sjöarna i Satakunta.

Sjön Poosjärvi, som ligger i Karvia ås avrinningsområde i Satakunta, stiger enligt prognosen ytterligare 40 cm, nästan till höstens nivå. Isojärvi börjar däremot sjunka. Vattennivåns stigning i sjön Kuortaneenjärvi har stannat upp och inga nya sommarbostäder eller småvägar hotas längre av dränkning.

Isarna svaga i största delen av landet

Sjöisarna är nu mycket sköra i södra Finland och man ska inte längre ge sig ut på isen i de här trakterna. Lappland är det enda området där sjöisarna ännu inte har blivit nämnvärt svagare.

Ytterligare information

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, 
tfn 040 561 5533

Hydrolog Jari Uusikivi, Finlands miljöcentral, tfn 040 355 7693

© Copyright Valtion ympäristöhallinto  | Palvelukuvaus  | Jätä palautetta | Yhteystiedot


Målgrupp: