Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Importen och exporten av ål till och från EU:s område är förbjudet

Pressmeddelande 07-04-2011 kl. 12.00

Bild: Riku Lumiaro

Europeiska unionens vetenskapliga CITES-granskningsgrupp har i sitt möte i december 2010 bedömt att fångsten av ål inte är hållbar. Därför beslutade EU:s CITES-förvaltningskommité att tillstånd inte kan beviljas för import eller export av ål som överskrider EU:s yttre gränser. Beslutet påverkar inte handeln med ål innanför EU. Den som utnyttjar ål kommersiellt ska dock kunna påvisa ålens lagliga ursprung.

EU har meddelat alla CITES -medlemsstater att ålar eller produkter av ål inte får exporteras från EU. Beslutet är ikraft till slutet av år 2011, då ärendet behandlas på nytt. Inga ändringar i beslutet är att vänta emedan  det är osannolikt att ålstammen återhämtar sig inom en snar framtid.

För ålar som fångats före CITES -listningen 13.3.2009 kan CITES -export- och/eller -importtillstånd beviljas under förutsättningen att man kan påvisa att ålarna har fångats före listningen trädde ikraft. Detta undantag, som är ikraft till 1.4.2012, gäller endast produkter av ål. Dessutom kan CITES -importtillstånd beviljas för återimport till EU av ålar och produkter av ål som ursprungligen härstammar från EU. Förutsättningen är att ålarna har fångats och exporterats från EU före CITES -listningen trädde ikraft eller att de har exporterats lagligt från EU mellan 13.3.2009 och 3.12.2010.

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla), som förökar sig i Sargassohavet i västra delen av norra Atlanten, tillfogades CITES -konventionens (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) bilaga II i mars 2009. Från och med detta har import över EU:s yttre gränser krävt CITES -export- och importtillstånd. Tillståndsmyndigheten kan bevilja CITES -tillstånd endast om den nationella vetenskapliga CITES -myndigheten eller EU:s vetenskapliga granskningsgrupp anser att stammen tål beskattning.

Ytterligare information

Överinspektör Stella From, Finlands miljöcentral
tel. 0400 148 673, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överinspektör Harry Helmisaari, Finlands miljöcentral
tel. 040 7401 612, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: