Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Information om klimatförändringen nu även på svenska och engelska på Klimatguiden.fi

Pressmeddelande 14.6.2012 kl. 12.00

SYKE, Meteorologiska institutet och Aalto-universitet informerar

Klimatguiden

På Klimatguiden.fi finns strukturerad information om klimatet i Finland och om klimatförändringen även på regional nivå. Via lösningarna som samlats på Klimatguiden.fi kan man bekanta sig med kontroll- och anpassningsåtgärder som har genomförts i kommunerna.

På webbplatsen Klimatguiden.fi finns vetenskaplig bakgrundsinformation om klimatförändringen, men även konkreta kontroll- och anpassningsmetoder. Innehållet på Klimatguiden.fi kompletteras och utvecklas gradvis, och det har utarbetats av Finlands ledande forskare och experter inom klimatbranschen. Även de svenska och engelska versionerna innehåller omfattande, ny information om klimatförändringen som utarbetats ur Finlands synpunkt.

Information om tidigare och kommande klimat på regional nivå är nu tydligare än tidigare

I avsnittet om kartor, fotografer och data på Klimatguiden.fi finns förutom information om hela Finland även lokal och regional information. Kartverktygen är nu lättare och mer åskådliga att använda än tidigare, bland annat tack vare förbättrade valmöjligheter och en förnyad färgskala. I kartverktyget ”Observerat klimat och klimatscenarier” kan man kommunvis titta på de genomsnittliga temperaturerna och regnmängderna per månad för det aktuella och kommande klimatet, och nu även på årsbasis. Dessutom har man samlat på webbplatsen modellresultat om klimatförändringens påverkan på förhållandena och miljön i ett visst landskap. Användaren kan själv välja område, intressant tidsperiod och utsläppsutveckling, dvs. scenarion.

Branschspecifik information och lösningar för kommunerna om begränsning och anpassning

Kommunerna spelar en viktig roll när det gäller begränsning av och anpassning till klimatförändringen. Delen ”För kommunerna” på Klimatguiden.fi ger kommunens beslutsfattare en snabb övergripande uppfattning om klimatförändringens effekter på de olika branscher inom den egna kommunen, och en möjlighet att utvärdera åtgärder och lösningar som är lämpliga för den egna kommunen. Finlands kommuner har redan genomfört många olika begränsnings- och anpassningslösningar. Beskrivningar av dessa lösningar samlas nu in för Klimatguiden.fi branschspecifikt. Det är även möjligt att själv lägga till den egna kommunens lösningar.

Forskningsanstalterna står bakom informationen

Webbplatsen Klimatguiden.fi har förverkligats som ett samarbete mellan Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral (SYKE) och Forsknings- och utbildningscentralen för samhällsplanering vid Aalto-universitetet (YTK) som en del av det treåriga EU Life+ -projektet (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP) som avslutades i slutet av 2011. De som för tillfället står bakom innehållet kommer att underhålla och utveckla webbplatsen Klimatguiden.fi även i fortsättningen, men även andra som vill bidra till innehållet välkomnas. 2012 stöds verksamheten av miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Mer information

Meterologiska institutet
Projektledare för Klimatguiden.fi Juha A. Karhu, tfn 050 359 2183, juhaA.karhu(ät)fmi.fi

SYKE
Maria Holmberg, tfn 0400 148 559, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

In english: Timothy R. Carter, tfn 020 690 183, 
förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Aalto-universitetet
Forskare Simo Haanpää, tfn 050 512 4557, förnamn.efternamn@aalto.fi


Målgrupp: