Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Isproppar i älvarna i Norra Österbotten och södra Lappland, sjöarna stiger i Södra Österbotten och södra Finland

Pressmeddelande 23.4.2013 kl. 10.00
I Kiiminkijoki i Norra Österbotten och i Simojoki i Södra Österbotten har det under tisdagen bildats nya isproppar. Isproppssituationen i Simojoki har lättat en aning, men ispropparna kan fortfarande orsaka skador på enstaka fastigheter. Räddningsverket i Norra Österbotten har varit tvunget att skydda byggnader i Kiiminki och Ylikiiminki. Man har också förberett sig för evakueringar i området. Människorna i de här trakterna uppmanas att förbereda sig på att vattnet kan stiga snabbt och på att hålla sig undan de översvämningshotade områdena. I Satakunta, södra Finland och Södra Österbotten kan man vänta sig översvämningsproblem när vattenståndet i sjöarna fortsätter stiga.

Stigande vatten i sjöarna kan orsaka skador på sommarstugorna vid stränderna. Ägare till strandfastigheter uppmanas kontrollera eventuella översvämningsskador och vidta förebyggande åtgärder för att undvika skador.

Prognosen för den här veckan talar om 5–10 mm regn, och rikligare regn är också möjliga. Regnen kan påverka översvämningssituationen särskilt i åarna och älvarna i Österbotten samt i sjöarna i södra Finland.

Prognos för Norra Österbotten och Lappland

I Norra Österbotten väntas vattenföringen ytterligare öka. De nuvarande ispropparna och isen på platser med lugnt vatten förutspås sätta sig i rörelse. I Kuivajoki i Ravaska förutspås islossningen inträffa snart. Isarna har redan börjat gå upp i Tyrnävänjoki, Utosjoki, Olhavanjoki och Kivijoki.

För de stora älvarna i Lappland förutspås en genomsnittlig vårflod, och isarna antas gå i början av maj. Isen på Torne älv antas gå i början av maj, tidigast under Valborg. Risken för isproppar uppskattas vara större än normalt vid Torne älvs mynning på grund av de starka havsisarna. På andra ställen i Torne älv och i de övriga lappländska älvarna är risken för isproppar normal eftersom istjockleken i älven är något under medeltalet.

Vattennivån i sjöarna stiger fortfarande i Södra Österbotten, Satakunta och södra Finland

Sjöarnas vattennivåer stiger på många håll. I Södra Österbotten är situation särskilt hotande i sjön Kuortaneenjärvi, där vattennivån har stigit så högt att flera tiotals byggnader kan drabbas av vattenmassorna.  Vattnet kommer eventuellt att skära av lokala trafikförbindelser.

Vid nedre loppet av Karvia ås avrinningsområde, särskilt i sjöarna Isojärvi och Poosjärvi, stiger vattenståndet fortfarande under veckan och kan närma sig höstens värden. I södra Finlands sjöar är vattenståndet särskilt högt, bland annat i Tusby träsk, Hiidenvesi, Siikaisjärvi och Sääksjärvi.

Mer information

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, 
tfn 040 561 5533

Hydrolog Jari Uusikivi, Finlands miljöcentral, tfn 040 355 7693


Målgrupp: