Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Klimatguiden.fi - all information om klimatförändringen på en och samma plats

Pressmeddelande 26.9.2012 kl. 12.00

Finlands miljöcentral, Meteorologiska institutet och Aalto-universitetet informerar

Webbplatsen Klimatguiden.fi med omfattande klimatinformation öppnades i dag den 20 oktober. Klimatguiden erbjuder finländarna välstrukturerad information om Finlands klimat och klimatförändringen också på regional nivå. De engelsk- och svenskspråkiga versionerna av guiden öppnas i slutet av året.

Alla delområdena av klimatförändringen får lika mycket utrymme på webbplatsen. På sidorna tas upp inte endast vetenskaplig bakgrundsfakta utan även konkreta metoder att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringen. De ledande forskarna och sakkunniga inom klimatsektorn i Finland har producerat innehållet till webbplatsen Klimatguiden.fi och det vidareutvecklas och kompletteras småningom.

Klimatguiden omfattar ca 400 sidor lättfattlig och tillförlitlig information om klimatförändringen. Artiklarna i guiden har granskats av en redaktion bestående av sakkunniga.

Information om det gångna och kommande klimatet även på regional nivå

Klimatguiden presenterar information inte bara om hela Finland utan också lokal och regional information, såsom uppgifter om temperaturer och nederbördsmängder i olika kommuner i vårt nuvarande klimat. Här finns också scenarier för hur klimatförändringen kommer att inverka på förhållandena i Finland under de kommande årtiondena. Därtill har man samlat observationer och modellresultat om klimatförändringens verkningar på förhållandena och miljön på bestämda områden.

På webbplatsen kan användaren snabbt skapa sig en allmän bild av klimatförändringens konsekvenser i olika delar av Finland och hitta konkreta lämpliga åtgärder och lösningar för just honom eller henne att anpassa sig till och motverka klimatförändringen. Användaren kan själv välja det område, den tid och det scenario som intresserar mest.

Skräddarsydda avsnitt för olika målgrupper

I klimatguiden finns det för olika målgrupper skräddarsydda delar, i vilka man beaktar målgruppernas specialbehov och perspektiv. Först öppnas delen för kommuner och kommuninvånare, eftersom kommunerna spelar en viktig roll när man förbereder sig för och anpassar sig till klimatförändringen. Sidorna erbjuder kommunernas beslutsfattare en snabb överblick över klimatförändringens konsekvenser för olika sektorer inom kommunen och över möjligheterna att finna lämpliga åtgärder och lösningar för kommunen i fråga.

Informationen produceras av forskningsinstitut

Webbplatsen Klimatguiden.fi verkställs som samarbete mellan Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral (SYKE) och Centrumet för urbana och regionala studier YTK vid Aalto-universitetet. Det är fråga om ett treårigt EU Life+ -projekt (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP).

Underhåll och utveckling av Klimatguiden.fi fortsätter som samarbete mellan bl.a. Meteorologiska institutet, Finlands miljöcentral, miljöministeriet, kommunikationsministeriet, och Sitra. Guidens svensk- och engelskspråkiga versioner öppnas i slutet av året.

Mer information

Meteorologiska institutet

 • Juha A. Karhu, tel.  050 359 2183,
  förnamn.efternamn@fmi.fi [Juhaa Karhu]
 • Hanna Niemi-Hugaerts, tel. 050 361 3315,
  förnamn.efternamn@fmi.fi
 • Reija Ruuhela, tel. 0500 424 599,
 • förnamn.efternamn@fmi.fi

SYKE

 • Maria Holmberg, tel. 0400 148 559,
  förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Aalto-universitetet

 • Simo Haanpää, tel. 050 512 4557,
  förnamn.efternamn@aalto.fi

Klimatguiden.fi (bara på finska till slutet av året 2011)

Ilmasto-opas Ilmasto-opas


Målgrupp: