Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Näsebäcken-Domarbybäcken restaureras i samarbete mellan myndigheterna och invånarna

Pressmeddelande 17.1.2011 kl. 12.00

SYKE, Helsingfors stad, och ELY-centralen i Nyland

Helsingfors stad har under de senaste åren gjort betydande satsningar på att förbättra tillståndet i bäckarna i staden. Vintern 2011 står Näsebäcken-Domarbybäcken i norra Helsingfors i turen att restaureras. Med restaureringen av bäcken försöker man minska dess erosions- och vattenkvalitetsproblem samt förbättra fiskarnas och de andra organismernas livsbetingelser. Samtidigt omvandlas bäcken och dess närmaste omgivning till ett trivsammare friluftsområde för stadsborna. Bäckens restaureringsplaner är under arbete.

Helsingfors stad, Finlands miljöcentral SYKE och ELY-centralen i Nyland arrangerar en invånarkväll om planeringen av Näsebäcken-Domarbybäckens restaurering i Agora-salen i Torpparinmäki grundskola den 19 januari 2011 kl 18-20. Under Torparbackens invånarkväll presenteras olika möjligheter att restaurera bäcken och där välkomnas också invånarnas kommentarer, idéer och önskemål som råd på vägen för de kommande restaureringarna.

Näsebäcken-Domarbybäckens närmaste omgivning är ett viktigt friluftsområde för de lokala invånarna. Haltiala gård, Svedängens golfbana och Centralparken med sina friluftsleder och skidspår ligger i bäckens omedelbara närhet. Bäcken och dess närområde har också betydelsefulla naturvärden. I bäcken lever öringar och i dess närmaste omgivning kan man påträffa till exempel den mindre och den större korsnäbben, näktergalen och duvhöken.

Bäckens problem är den kraftiga erosionen som resulterar i att sediment och näringsämnen transporteras nedströms ut i Vanda å och Östersjön. Erosionen är ställvis så pass kraftig att promenadvägen längs bäcken hotar att glida ner i bäcken. Dessutom skadas bäckens vattenkvalitet och organismsamhällena av sedimentet och näringsämnena, samt av dagvattnen som leds i bäcken från tätortsområdet. 

Näsebäcken-Domarbybäcken flyter genom Tomtbacka och Domarby och rinner ut i Vanda å. Dess norra huvudfåra, Näsebäcken, har sin källa i Högbergets grandominerade skogsområde. Domarbybäcken börjar å sin sida i Magnuskärr, flyter genom Svedängens äng och sammanslås med Näsebäcken på Nackböles åkrar. Bäcken rinner ut i Vanda å söder om Haltiala gård.

Mer information

Projektchef Päivi Islander, Helsingfors stads byggnadskontor, gatu- och parkavdelningen, tel. 09 31038649, fornamn.efternamn@hel.fi

Forskare Auri Sarvilinna, Finlands miljöcentral SYKE, 0400 395 538
fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Informatör Ulla Sonck, SYKEs kommunikation, tel. 040 740 2186,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Ämne:
Målgrupp: