Ombyggnaden av oljebekämpningsfartyget Hylje slutförd

Pressmeddelande 24-06-2015 kl. 10.32
Oljebekämpningsfartyget Hylje
Oljebekämpningsfartyget Hylje © SYKE

Ombyggnadsarbetet på oljebekämpningsfartyget Hylje är slutfört. Med ombyggnaden ökades det i Åbo 1981 färdigställda fartygets livslängd med 15–20 år och Hylje blev effektivare, säkrare och miljövänligare. Reparationen av fartyget innebär en avsevärd ökning av oljebekämpningskapaciteten i östra Finland.

I samband med reparationen förnyades elsystemen, reservgeneratorn, maskinkontrollen, sjöfartssystemen, kommandobryggan och inkvarteringsutrymmena i Hylje, som förvaltas av Marinen. Dessutom förlängdes fartyget med 10 meter och samtidigt fick man över hundra kubikmeter mera tankkapacitet.

”I och med ombyggnaden blev fartygets användbarhet för olika situationer betydligt bättre med tanke på både Finlands miljöcentrals och Marinens behov, då också däckutrymmet fördubblades”, konstaterar fartygets chef, kaptenlöjtnant Aki Pykälistö vid Marinen.

”En av de viktigaste ändringarna är dessutom att sjöfartssystemen har moderniserats från vad de var för tjugo år sedan till 2010-talets mest utvecklade teknologi”, tillägger chefen.

Risken för en oljeolycka Östersjön är mycket stor. När sjötrafiken växer och fartygen blir större ökar också risken för den största möjliga oljekatastrofen.  På Finska viken transporterades 2013 cirka 160 miljoner årston olja och mängden kommer sannolikt att stiga 2015 till cirka 170 miljoner årston.

Under de senaste åren har antalet oljebekämpningsfartyg ökats och dessutom har det utvecklats system för övervakning av trafiken. Finland har för tillfället 19 speciellt för oljebekämpning utrustade fartyg.

Uudenkaupungin Työvene Oy svarade för ombyggnadsdockningen av Hylje. Hylje låg 13 månader i docka för reparationen och återgår till operativ oljebekämpningsberedskap i augusti 2015.

Marinen deltog i planeringen av ombyggnaden och tillsatte projektets byggnadsövervakare. Fartyget hör till Kustflottans materiel och dess huvuduppgifter är oljebekämpning, kabelarbeten, moderfartyg för dykarutbildning, transport- och depåfartygsuppgifter.

Ändringar i huvuddimensionerna:      

Före dockningen:         

  • Största längd: 54,10  m                                       
  • Deplacement: 1460 ton                                                                                             

Grundreparerad:

  • Största längd: 64,30 m                                    
  • Deplacement: 1835 ton
  • Max deplacement: 2007 ton

Ytterligare information:

Inspektör Jouko Pirttijärvi, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi,
tfn 0400 618 997

Kaptenlöjtnant Aki Pykälistö, Marinen, fornamn.efternamn@mil.fi,
tfn 0299 318 131 


Målgrupp: