Pilotprojekt inleder avloppsvattensrådgivningens utvecklingsarbete

Pressmeddelande 03-02-2011 kl. 12.00

Den statsunderstödda avloppsrådgivningen inleds i tre pilotområden i april-maj 2011. Målet med effektiviseringen av rådgivningen är att se till att fastighetsägarna får tillförlitlig information om vilka behoven är att effektivera behandlingen av avloppsvattnet på den egna fastigheten. Miljöministeriet beviljade understöd till fem organisationer för avloppsrådgivning.

Målet med pilotstadiet är att samla erfarenhet av olika verksamhetsmodeller och att utveckla en enhetlig modell för rådgivningen som kan tillämpas i hela landet. I understödsbesluten betonades därför förutom ansökarnas erfarenhet i rådgivning också att man fick med i pilotprojektet sinsemellan olika, innovativa och kostnadseffektiva verksamhetsmodeller. Även pilotområdena har valts så att deras förhållanden avviker från varandra.

"En lokal avloppsrådgivning är ett effektivt sätt att nå fastighetsägarna och att hjälpa dem att undvika felinvesteringar. Att utveckla rådgivningen är viktigt och pilotprojektet som nu inleds erbjuder för detta en utmärkt möjlighet", understryker miljörådet Saara Bäck vid miljöministeriet.

Avloppsrådgivningens pilotområden och organisationer som fått understöd:

  • Egentliga Finland (Salo, Sagu, Somero och Kimitoön): Samarbetsprojektet mellan VALONIA, Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi, och Natur och Miljö samt Länsi-Someron vesiosuuskunta.
  • Södra Karelen (Villmanstrand, Lemi, Savitaipale och Taipalsaari): Samarbetsprojektet mellan Omakotiliitto, Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland r.f. och Suomen Kylät ry samt Etelä-Karjalan Martat ry.
  • Norra Österbotten (Oulainen, Haapavesi, Siikalatva och Pyhäntä): Oulun ProAgria ry.

Understöden för organiseringen av avloppsrådgivning i pilotområdena kunde sökas i oktober-november 2010. Inom den utsatta tiden kom det in 11 ansökningar om understöd. Totalt delades det ut nästan 700 000 euro i understöd till organisationerna.

Rådgivarna får utbildning

Alla rådgivare eller personer som är ansvariga för rådgivningen i de understödda organisationerna deltar i den utbildning som Finlands miljöcentral arrangerar. Målet är att utbilda de personer inom lokala organisationer till rådgivare som kan arrangera offentliga tillställningar för lokalbefolkningen eller ge fastighetsspecifik rådgivning till exempel per telefon eller genom besök vid fastigheten. Av dem som ger fastighetsspecifik rådgivning förutsätts dessutom grundkunskaper i branschen, till exempel kompetens som planerare av avloppssystem eller ansvarig arbetsledare.

Utbildningen börjar i pilotområdena i mars. Till utbildningen kallas även de som i pilotområdenas kommuner är ansvariga för miljöskyddet och byggnadstillsynen samt NTM-centralernas VA-experter.

I utbildningen betonas det att rådgivaren ska behärska nationellt allmänna principer, är förtrogen med kommunens egna bestämmelser, kan beakta förhållandena i fastigheterna samt att rådgivarnas förmåga till interaktion utvecklas. Dessutom utnyttjas de erfarenheter som många organisationer redan har fått av rådgivningsarbete.

Senare ordnas motsvarande utbildning också för rådgivningsorganisationer, kommuner och NTM-centraler utanför pilotområdena.

Utredningsplan för rådgivning om glesbebyggelsens avloppsvatten (92 kt, på finska)

Mer information

Den statsunderstödda avloppsrådgivningen och understödsbesluten:

Miljörådet Saara Bäck, miljöministeriet,
tfn 0400 285 410, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överingenjör Jorma Kaloinen, miljöministeriet,
tfn 0400 143 910, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Utbildningen av rådgivarna:

Ledande sakkunnig Erkki Santala, Finlands miljöcentral,
tfn 040 740 1594, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: