Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 30.7.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för tidpunkten, mindre blågrönalger än vanligt i insjöar

Pressmeddelande 30-07-2020 kl. 13.50
Blågrönalger har observerats på vattenytan till exempel i norra delarna av Ålands hav. Sentinel-2 fotograferade dessa trådiga algblomningar i Eckerö kommuns område den 27 juli 2020. Innehåller modifierad Copernicus-data, SYKE (2020). Satellitbilder finns i SYKEs TARKKA-tjänst.

I havsområden har mängden blågrönalger vanligtvis vuxit i juli-augustiskiftet, men det blåsiga vädret har i stil med förra veckan gjort att blågrönalgerna har för det mesta hållits blandade med vattnet. Inga stora ytansamlingar har observerats. I insjöar har blågrönalger observerats i mindre mängder än vanligt i större delen av landet. Endast i Norra Karelen och Mellersta Finland har blågrönalger observerats i större mängder än vanligt. Vanligtvis förekommer blågrönalger och algblomningar i insjöar rikligast i augusti.

Mer på finska 

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Satellitobservationer

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Högskolpraktikant Jere Laine, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 252 205, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 31.7.2020)

  • Forskare Laura Härkönen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 009, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 3.8.2020)

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Specialforskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 31.7.2020)
  • Specialforskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 3.8.2020)

Östersjöns tillstånd

  • Seniorforskare Antti Räike, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 586,
    fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 31.7.2020)
  • Enhetschef Vivi Fleming, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 879, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 3.8.2020)

Satellitobservationer

  • Forskare Sakari Väkevä, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. +358 29 525 2088, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 31.7.2020)

Kommunikation

  • Kommunikationspraktikant Iris Aarola, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 252 189, fornam.efternam@ymparisto.fi

Målgrupp: