Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Risken för isproppar i Norra Österbotten fortsätter

Pressmeddelande 22.4.2013 kl. 10.00
Vattenståndet i älvarna håller på att stiga i Norra Österbotten och risken för plötsliga översvämningar på grund av isproppar är stor, särskilt i Kiiminkijoki och Simojoki, möjligen också i Pyhäjoki. Vid älvstränderna är vägar avspärrade och man har varit tvungen att skydda fastigheter på många områden.

I trakten av Laihela å i Södra Österbotten är bostäder fortfarande isolerade och lokala vägförbindelser är avskurna. Den sjö som bildats av översvämningarna på invallningsområdena vid Kyrö älv är nu större än under hösten, och sjön Kuortaneenjärvi torde uppnå sin flödestopp i slutet av veckan. I nedre loppet av Karvianjokis avrinningsområde och särskilt i sjöarna stiger vattenståndet fortfarande under veckan.

Under de närmaste dagarna ökar vattenföringen på många ställen

I älvarna i Norra Österbotten och i Simojoki ökar vattenföringen under de närmaste dagarna. Idag stiger temperaturen en aning, men därefter blir det igen något kallare. För imorgon tisdag har 5-10 mm regn förutspåtts, och regnet kan igen öka vattenföringen i älvarna. Kuivajoki och Simojoki är de följande älvarna där man kan vänta sig islossning under den närmaste tiden. I Kuivajoki i Ravaska förutspås islossningen inträffa mellan 23 och 26 april. I Simojoki i Simo förutspås islossningen inträffa mellan 28 och 30 april.

Under de två följande veckorna lovar prognoserna mycket regn, och mest kring Valborg. Regnen kan påverka översvämningssituationen särskilt i åarna och älvarna samt sjöarna vid kusten. Sommarstugeägare vid översvämningssjöar uppmanas kontrollera eventuella översvämningsskador och vid behov vidta förebyggande åtgärder för att undvika skador.

Översvämningsläget idag

Isarna i Kiiminkijoki satte sig i rörelse vid forsställena tidigt på söndagen. Isarna packades till proppar på olika platser i älven och bildade omfattande isproppar från Ylikiiminki till Haukipudas. I Haukipudas omgavs flera gårdsbyggnader av vatten på söndagen, men man behövde inte börja skydda bostadshusen. Följande isproppar uppstår sannolikt i Kuivajoki och Simojoki. I Kiiminkijoki bildas det också ytterligare isproppar. Människor uppmanas hålla sig borta från områden med översvämningshot och från närheten av isproppar.

Vattnet i älvar och åar sjunker i Södra Österbotten – översvämningssjön har vuxit betydligt

Vattenföringen och vattenståndet i älvar och åar har i huvudsak börjat sjunka i Södra Österbotten, men på invallningsområdena vid Kyrö älv har översvämningssjön vuxit betydligt och är nu större än på hösten. För att man ska kunna minska översvämningsskadorna på Kyrö älvs invallningsområden stängdes översvämningsluckorna under söndagskvällen och man har börjat pumpa tillbaka vattnet. Vattenståndet i Kyrö älv har ytterligare sjunkit i Nikkola och kommer eventuellt att sjunka under översvämningsgränsen redan idag måndag. Man har också pumpat vatten från Lappo ås invallningsområden tillbaka ut i ån. Vattenföringen i Lappo å kommer eventuellt att börja stiga på grund av regn och av att sjön Kuortaneenjärvi fylls upp. Enligt prognoserna kommer Kuortaneenjärvi att uppnå sin flödestopp under slutet av veckan, och då kan vattnet hota byggnader.

I Toby vid Laihela å fortsätter svämvattnet som under fredagen och lördagen på grund av ispropparna kom från Kyrö älv sin väg mot Laihela å. På det förenade avrinningsområdet finns det klart mer vatten än under den exceptionella situationen på hösten och flera diken som normalt rinner ut i Kyrö älv rinner nu tillfälligt ut i Laihela å. Situationen är sannolikt fortfarande besvärlig under flera dagar. Bostäder är isolerade och lokala vägförbindelser avskurna.

I nedre loppet av Karvianjokis avrinningsområde börjar vattnet stiga

I sjöarna Isojärvi, Poosjärvi, Siikaisjärvi och i Sastmola å vid nedre loppet av Karvianjokis avrinningsområde stiger vattenståndet och vattenföringen fortfarande under veckan och kan överstiga höstens värden. Tiotals sommarstugor och flera bostadsfastigheter samt sporthallen i Siikais hotas nu av vattenmassor. Sporthallen i Siikais har skyddats med hjälp av skyddsvallar.

Mer information

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral, 
tfn 040 561 5533

Hydrolog Miia Smolander, Finlands miljöcentral,  tfn 040 673 4437


Målgrupp: