Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE i 20 år med om att bygga ett hållbart samhälle

Pressmeddelande 02-03-2015 kl. 9.22

SYKE 20 vuotta -filminauha

Finlands miljöcentral inledde sin verksamhet för 20 år sedan i mars 1995. Samma år blev Finland medlem i EU. ”Tack vare EU-medlemskapet fick SYKE vara med om EU:s forskningsprogram. Det konkurrensutsatta finansieringens belopp ökade snabbt och det europeiska samarbetet utvidgades. Idag utförs nästan alla forskningsprojekt i samarbete med inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut”, berättar SYKE:s generaldirektör Lea Kauppi.

Pålitliga översvämningsprognoser, bedömningar av politik och mycket annat

”Finlands översvämningsprognoser hör till världens bästa. Vi har skapat en kunskapsbas för att förbättra läget i Östersjön. Idén om kolneutrala kommuner uppstod i SYKE. Vi producerar väsentlig information för planering av hållbara städer. SYKE har varit föregångare i bedömningen av miljöpolitiken. Vi har varit med om att definiera vilken nytta naturen har för ekonomin och hälsan", radar generaldirektör Lea Kauppi upp exempel på SYKEs prestationer.

Från början har SYKEs mål varit multi- och tvärdisciplinär, internationellt högklassig forskning. SYKE har mångsidiga forskningsinfrastrukturer: ett internationellt referenslaboratorium i miljöbranschen samt ett havsekologiskt och ett ekotoxikologiskt laboratorium, omfattande nationella miljöinformationssystem, forskningsfartygen Aranda och Muikku.

”SYKE har varit bland de första att ge öppen miljöinformation för alla intresserade – en trend som också skapar möjligheter till affärsverksamhet för företag. Även medborgarna deltar allt aktivare i produktionen av miljöinformation”, poängterar generaldirektör Lea Kauppi.

Slösandet måste stoppas, naturresurserna ska användas klokt

I SYKEs jubileumsseminarium i Finlandia-huset den 2 mars ges en översikt av framtiden genom tre aktuella teman: kretsloppssamhället, ekosystemtjänster och smarta städer. Huvudtalare vid jubileumsseminariet är EU:s tidigare forsknings- och miljökommissionär, ordföranden för den internationella naturresurspanelen Janez Potočnik. Potočnik belönades för främjandet av kretsloppssamhället vid det ansedda World Economic Forums möte i januari i Davos.

Janez Potočnik utmanar samhällena att använda naturresurserna betydligt effektivare. Som exempel lyfter han fram mobiltelefonerna, av vilka endast en bråkdel återvinns. Samtidigt förlorar man möjligheten att återanvända de värdefulla metallerna i dem. Därför kräver han en kursändring i hela den globala ekonomin: slöseriet måste upphöra och vi måste börja utnyttja naturresurserna förståndigt.

På jubileumsseminariet talar också miljöministern från 1995, Pekka Haavisto. Han belyser de 20 åren i EU:s miljöpolitik. EU har påverkat även Finlands miljöpolitik och -forskning på att betydelsefullt sätt under de senaste årtiondena.

Miljöpolitiken ska sammanlänkas med ekonomin

Generaldirektör Lea Kauppi är övertygad om att det finns en allt större efterfrågan på SYKEs kunnande och information både i hemlandet och globalt. ”SYKEs viktigaste uppgift är att lyfta fram i samhällsdiskussionen och beslutsfattandet information och synpunkter om vilka de hållbara lösningarna är på lång sikt både för människan och miljön.”

Ytterligare information:

generaldirektör Lea Kauppi tfn 0295 251 700 förnamn.efternam@ymparisto.fi

kommunikationsdirektör Kirsi Norros tfn 0295 251 460 förnamn.efternam@ymparisto.fi


Målgrupp: