Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

SYKE varnar: Sjöisarna mycket svaga i landets södra och mellersta delar

Pressmeddelande 21-03-2014 kl. 9.41

Mätäjoki keväällä 2014. Kuva: Eija Putkuri

Kuva: Eija Putkuri

SYKE varnar för de för tidpunkten mycket tunna isarna i landets södra och mellersta delar. Det lönar sig inte att röra sig på isarna, i synnerhet inte med bil. Ställvis är isarna rekordtunna för tidpunkten, slutet av mars. De senaste dagarnas kalla väder har inte längre stärkt isarna men har bromsat förtunningen en aning. På våren kan en is på flera tiotals centimeter dock svika då solstrålningen orsakat s.k. tappstruktur i isen.

I landets södra och mellersta delar började sjöisarna denna vinter försvagas klart tidigare än normalt, redan i slutet av februari. Under de senaste tio dagarna har isarna blivit några centimeter tunnare i landets södra och mellersta delar. I mätningar har isens tjocklek i landets södra delar den 20 mars var för det mesta 15−25 cm, dvs. endast hälften av det genomsnittliga. I landets mellersta delar varierade isarnas tjocklek mellan 20 och 40 cm.

I landets norra delar bär sjöisarna ännu och på många ställen har de fortsättningsvis blivit tjockare. Största delen av sjöarna i Lappland har isar på 50−65 cm, i Kilpisjärvi upp till 89 cm. I Lappland är siffrorna nära medelvärdet eller något under.

Isarna blir skörare i allt snabbare takt under våren, i synnerhet efter det att solstrålningen angriper isen. På våren kan is av en tjocklek på flera tiotals centimeter ge vika om gränsytorna mellan iskristallerna har smultit och orsakat en s.k. tappsstruktur i isen. Även om isen verkar hålla när det är köldgrader på morgonen, kan den dock svika på eftermiddagen när solen värmer den.  

Mer information

Hydrolog Johanna Korhonen, Finlands miljöcentral SYKE,
tfn 0295 251 302, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Hydrolog Heidi Sjöblom, Finlands miljöcentral SYKE,
tfn 0295 251 650, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: