Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Störs du av ljusförorening? Enkät om effekterna av artificiellt ljus

Pressmeddelande 29-11-2011 kl. 12.00

Störs du av överdriven eller onödig användning av utomhusbelysning? Håller den naturliga skymningen på att försvinna under all artificiell belysning? Eller är det så att mörkret skrämmer människor i stadsparkerna och att de sista ljusen hotar att slockna på landsbygden? Vi behöver mera kunskap om ljusföroreningen. Finlands miljöcentrals enkät utreder medborgarnas syn på hur stort problemet med ljusförorening upplevs och hurdan belysning som upplevs som mest störande.

Genom enkäten vill vi också få fram synpunkter på hur ljusföroreningen kan bekämpas. Vi hoppas på svar från alla delar av Finland. Webbenkäten är öppen till den 29 februari 2012. Enkäten innehåller tjugo flervalsfrågor och möjlighet att kommentera ljusföroreningen med egna ord. Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut 50 bokpris.

En ljusförorening består av artificiellt ljus som kan vara till skada för människor eller för naturen. Nattliga satellitbilder visar att det artificiella ljuset från tätt bebyggda industriländer når praktiskt taget överallt. Man uppskattar att högst hälften av alla européer kan se Vintergatan från sitt bostadsområde. I världens fattigaste länder är bristen på artificiellt ljus fortfarande ett av de största hindren för utveckling.

Ljusföroreningen har ökat globalt med omkring sex procent under de senaste årtiondena, men uppskattningen är osäker och de lokala skillnaderna stora. Det finns inte närmare uppgifter om hur mängden ljusförorening har ökat i Finland. Jämfört med de tätt bebyggda industriländerna finns det sannolikt relativt många platser hos oss dit den starka ljusföroreningen inte når.

Finlands miljöcentral informerar om resultaten under hösten 2012. Resultaten presenteras också i en fackbok som kommer ut våren 2013 och som behandlar ljusföroreningen ur ett brett perspektiv.

Länk till enkäten

Mer information

Äldre forskare Jari Lyytimäki, Finlands miljöcentral, 
tfn 0400 148 856, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forskare Janne Rinne, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 809, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Informationschef Sirpa Pellinen, Finlands miljöcentral, 
tfn 040 740 2754, fornamn.efternamn@ymparisto.fi


Ämne:
Målgrupp: