Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Svämvattnet i Kyrö älv och i Lappo å leds till invallningsområdena, vattenföringen stiger också i åar och älvar i Norra Österbotten

Pressmeddelande 18.4.2013 kl. 12.00

Vattenföringen stiger kraftigt under de närmaste dagarna i åar och älvar i landskapen Södra Österbotten och Österbotten. På grund av det översvämmade vattnet har man redan varit tvungen att stänga av vägar åtminstone i Reisjärvi, Kauhava och Jalasjärvi. Vattnet har ställvis stigit så att gårdstomter och källare har översvämmats. Idag måste man åtminstone i Kyrö älv leda svämvattnet till invallningsområdena. Eventuellt måste också invallningsområdena kring Lappo å tas i bruk som reservoarer för svämvattnet. Med hjälp av invallningsområdena kring Kyrö älv kan man särskilt minska översvämningsskadorna i Ilmola centrum och med hjälp av invallningsområdena kring Lappo å skyddar man Lappo centrum.

Ispropparna i Lappfjärds å i Perus har avlägsnats med grävmaskin. Nya isproppar är sannolika och översvämningen kan hota tätorten i Lappfjärd om vattnet stiger. Isproppar har också bildats i Tjöck å i Påskmark, i Närpes å, i Kyrö älv och i Kimo å. I Kalajoki i Norra Österbotten bildades igår natt en ispropp nära tätorten Kalajoki, och på samma plats har smältvatten som flödar bakom vallen nått åtminstone en villa vid Rinnevägen och man har varit tvungen att skydda ett par byggnader.

Flödestopparna i åarna i sydvästra Finland och vid västkusten kommer att infalla mellan torsdag och lördag. I ån Loimijoki har vattnet stigit upp på låglänta åkrar och det kan fortsätta stiga upp till skadegränsen under slutet av veckan. Då kan vattnet hota byggnader i Ypäjä. Flödestoppen i Uskela å är redan nådd och isarna har gått. I Vanda å nås flödestoppen under veckoslutet.

Vädret har förutspåtts bli svalare till veckoslutet i Österbotten. Då kommer vårflödet i Kyrö älv och Lappo å eventuellt att bromsas upp.

Vattenföringen stiger kraftigt också i älvarna/åarna Kalajoki, Siikajoki, Sanginjoki och Tyrnävänjoki i Norra Österbotten. Isarna kan sätta sig i rörelse i älvarna/åarna Lesti-, Kala-, Pyhä- och Siikajoki redan under veckoslutet. I avrinningsområdena norr om Ule älv är ökningen i vattenföringen fortfarande låg.

Mer information:

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral tfn 040 561 5533
Hydrolog Miia Smolander, Finlands miljöcentral tfn 040 673 4437
Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral tfn 040 8617743


Målgrupp: