Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Svår isproppssituation i Vittis - I Ilmajoki, Pouttu och Jalasjärvi förvärras översvämningsläget

Pressmeddelande 19.4.2013 kl. 12.00

I ån Lomijoki uppströms om forsdelen i Vittis stad satte sig ett kilometer brett istäcke i rörelse och orsakade en stor ispropp i centrum av Vittis. Det ledde till att vattnet steg i Loimijoki och orsakade översvämningsskador på omkring 50 bostadshus och i stadens nya simhall. Vattenföringen i Loimijoki var på fredagsförmiddagen 300 kubikmeter i sekunden, vilket är den högsta sedan vårfloden 1984. I Kyrö älv i Ilmajoki och i Nikkola steg vattenståndet under natten och morgonen och är nu 30 cm högre än i oktober förra året. Flera hus har drabbats av vattnet. I Jalasjärvi nådde vattenståndet under eftermiddagen igår samma nivå som under förra hösten, och vattnet som har stigit till riksvägen, men man kommer fortfarande förbi det utan större besvär.

I Loimijoki börjar vattenföringen enligt prognosen sjunka efter dagens slut. Det finns fortfarande en risk för isproppar högre upp i Loimijoki vid tätorten Alastaro i Loimaa eftersom det finns istäcken kvar i ån. Den översvämning som orsakats av en ispropp i nedre loppet av ån Punkalaitumenjoki i Vittis har drabbat en bostadsfastighet och andra är hotade om vattenföringen ökar eller om det kommer mer is uppströmsifrån. Ispropparna i Punkalaitumenjoki avlägsnas med grävmaskin.

I Södra Österbotten deponerar man vattnet i konstgjorda sjöar och bakom vallar

I Jalasjoki kan flodvattnet om det fortfarande stiger hota de skyddsvallar som byggdes efter översvämningen 1984 för att skydda bosättningen. Vallarna har nu höjts med en plankdamm. Svämvattnet orsakar betydande skador också i Kauhajoki och Kurikka. Flödestopparna i Kyrö älv och Lappo å minskas genom att man deponerar vatten i konstgjorda sjöar och i Kyrö älv bakom skyddsvallar. Invallningsområdena vid Lappo å måste eventuellt tas i bruk som reservoarer för flodvattnet. Med hjälp av invallningsområdena skyddar man Lappo centrum mot det stigande vattnet. I Kyrö älv finns det fortfarande två större isproppar vid Storkyrö och några ekonomibyggnader har översvämmats.

Risk för ispropp i Satakunta

I ån Karvianjoki i Norra Satakunta blir flödestoppen något lägre än under förra höstens översvämning. I Påmark å uppströms från Påmark centrum bildades en ispropp på ca 400 meter. Den rörde sig under morgonen nedströms mot Påmark centrum. Man lyckades emellertid flytta isflaken med grävmaskiner nedanför broarna och därmed undvika översvämningsskador. Isarna på Sastmola å har under natten orsakat isproppar, men har tills vidare inte orsakat skador i Sastmola centrum. Både i Påmark och i Sastmola fortsätter man grävmaskinsjouren.

I Lappfjärd är läget oförändrat

Isproppen i Lappfjärds å nedströms om riksväg 8 sattes igår i rörelse genom sprängningar och med grävmaskiner. Vattenståndet vid tätorten Lappfjärd sjönk under den tidiga kvällen på torsdagen med omkring 80 centimeter från onsdagskvällens toppvärde. Flodvattnet drabbade över tio byggnader. Till följd av torsdagens regn har vattenståndet i Perus emellertid börjat stiga igen, och flera andra byggnader är fortfarande hotade i Lappfjärd.

Betydande risk för isproppar också i Norra Österbotten

Vattenföringen i åarna och älvarna i Norra Österbotten ökade på grund av smältningen och torsdagens regn. Risken för isproppar är stor i alla åar och älvar söder om Ule älv under det kommande veckoslutet. Man försöker också där minska flödestopparna genom reglering. Svämvattnet som stigit på grund av en ispropp som hopat sig i den norra älvfåran i Pyhäjoki älv vid tätorten Pyhäjoki hotar byggnaderna. Några bostadshus har redan skyddats och endast uthusen har drabbats av vattnet. Betydande isproppar har hittills förekommit åtminstone i Lestijoki å och Kalajoki älv. I Siikajoki älv torde vattenståndet stiga nära översvämningsgränsen i Mankilatrakten under veckoslutet.

Under veckoslutet kan översvämningen ge med sig

De rikliga regn som förutspåddes för torsdagen höjer vattennivåerna idag. Det svalare och klarare väder som förutspås för veckoslutet bromsar upp den stigande vattenföringen. Risken för isproppar är stor under det kommande veckoslutet åtminstone i Österbotten i åarna och älvarna söder om Ule älv och i Karvianjoki och Loimijoki. I avrinningsområdena norr om Ule älv är ökningen i vattenföringen fortfarande obetydlig.

Meteorologiska institutet förutspår nattfrost på många ställen under veckoslutet. Följande regnområde torde nå landets västra delar under tisdagen eller onsdagen.

Mer information:

Finlands miljöcentral:

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen tfn 040 561 5533
Hydrolog Miia Smolander tfn 040 673 4437
Forskare Harri Myllyniemi tfn 040 861 7743

ELY-centralen i Södra Österbotten:
Översvämningschefen Liisa Maria Rautio, chef för vattenresursenheten tfn 0295 027 919

ELY-centralen i Egentliga Finland:
Chefen för enheten för vattenresurser Juha-Pekka Triipponen 0295 022 953 och 0400-854 012

ELY-centralen i Norra Österbotten:
Byggnadsingenjör Olli Utriainen tfn 0295 038 430

Meteorologiska institutionen

Övermeteorolog Ari-Juhani Punkka tfn 040 724 2547


Målgrupp: