Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vårflödena väntas ställvis bli minst genomsnittliga - vädret under snösmältningen avgör omfattningen

Pressmeddelande 3.4.2013 kl. 12.00

På basis av snömängden förväntas vårflödena på många håll bli minst genomsnittliga. Vädret under snösmältningen avgör dock omfattningen av vårflödet. Södra och sydvästra Finland samt södra Österbotten har mer snö än normalt och sydkusten har ställvis till och med dubbelt mer än medelvärdet. Vintern har pågått längre än normalt, vilket ökar risken för snabb snösmältning och översvämningar. Snösmältningen väntas komma igång i början av april i landets södra del.

- Det är möjligt att vi får liknande flöden som i södra Österbotten i oktober ifjol om all snö smälter på en gång, säger forskaren Harri Myllyniemi vid SYKE.

I åarna vid Finska vikens kust, i synnerhet öster om Vanda å, förväntas större vårflöden än genomsnittligt. I sydvästra och mellersta Finland väntas vårflödet bli normalt. Vårflödet väntas infalla i mitten av april i sydvästra Finland och i slutet av april i södra och mellersta Österbotten.

I östra Finland och Kajanaland finns det mindre snö än normalt. Flödet kan ändå bli normalt om snösmältningen börjar senare än vanligt i månadsskiftet april-maj.

I Kittilä och Utsjoki i Lappland är snötäcket tjockare än normalt. I Ounasjoki och Torne älv söder om Pello förväntas större vårflöden än normalt, om snösmältningen enligt de långa väderprognoserna börjar senare än vanligt.

I landets mellersta och östra delar är vattenståndet i de stora sjöarna fortfarande högt för årstiden och har varit det länge.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ger under våren närmare information om flödessituationen inom sina respektive områden. Finlands miljöcentral SYKE utfärdar riksomfattande flödesprognoser.

Pressmeddelanden

Mer information

Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral,
tel. 040 861 7743, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, Finlands miljöcentral,
tel. 040 561 5533, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Informatör Katri Haatainen, Finlands miljöcentral,
tel. 0400 148 550, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Bild till massmedierna:

Vattnet strömmade kraftigt vid Vandaforsen i Vanda å på påsken 2010. Bild: YHA-kuvapankki.


Målgrupp: