Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Forskningsfartyget Aranda åker på sommarens uppföljningsresa

SYKE:s forskningsfartyg Aranda beger sig idag måndag ut på sin första forskningsresa. Aranda kunde inte göra vårens uppföljningsresa på grund av coronasituationen. Under två veckor färdas Aranda på no...

1.6.2020
Rotarianerna och Finlands miljöcentral samarbetar kring uppföljningen av blågrönalger

Finlands rotarianer har under våren avtalat med SYKE om att samla in information om blågrönalger på cirka hundra observationsplatser. Nya observationsplatser har grundats bl.a. på presidentens sommarr...

1.6.2020
Klassificeringen av stads- och landsbygdsområden har uppdaterats: urbaniseringsgraden i Finland har stigit till över 72 procent

Över 72 procent av finländarna bor i stadsområden framgår av den uppdaterade klassificeringen av stads- och landsbygdsområden. Urbaniseringsgraden har ökat med drygt två procentenheter från år 2010 ti...

29.5.2020
Vinterns fosforbelastning på Östersjön exceptionellt stor i Sydvästra Finland

Vintern 2019–20 var i Finland förutom mäthistoriens varmaste också exceptionellt regnig. I Södra Finland steg åarnas flöden till översvämningshöjder flera gånger. Tre månaders fosforbelastning på Skär...

22.4.2020
Sex lösningar som förbättrar social- och hälsovården för dem som bor på flera orter

Finlands miljöcentral och Institutet för hälsa och välfärd informerar Urbanisering, ändrad livsstil och den åldrade befolkningen delar upp människornas liv på många orter. Hälsovården och den offen...

8.4.2020
Finlands marina informationsportal öppnas

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade...

2.4.2020
Stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden

Ett stort antal sjöfåglar övervintrade i Finlands havsområden på grund av den ovanligt milda vintern. Man observerade speciellt rikligt med knölsvanar och alfåglar. Även en stor mängd viggar, knipor o...

31.3.2020
Finska vikens vattenmassa har blivit omblandad och syresituationen är bättre än på flera år

I månadsskiftet januari-februari konstaterades anmärkningsvärda förändringar i Finska vikens tillstånd. Med undantag av de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vattenmassa i slutet av...

31.3.2020
Vägtrafiken en betydande källa till mikroplast

Finlands miljöcentrals utredning ger en mer exakt bild av nedskräpningen i den finländska marina miljön. På stränder i närheten av bosättning är 90 procent av skräpet som kan ses med blotta ögat olika...

24.3.2020
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången

Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda ...

23.3.2020
Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena. Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattens...

27.2.2020
Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005

Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan år 2005. I genomsnitt ligger minskningen på 15 procent. Kommunernas utsläpp har minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elp...

10.2.2020
Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen

Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utfl...

9.12.2019
Nya beräkningar av belastningen på vattendrag: näringsbelastningen från skogsbruket större än tidigare beräknat

Skogsbrukets andel av den totala kvävebelastningen från skogar och myrar är enligt nya beräkningar 16 procent (7 300 ton/år) och av fosforbelastningen 25 procent (440 ton/år). I de nya beräkningarna a...

29.11.2019
Enbart en del av de biologiskt nedbrytbara plasterna bryts ned snabbt också i Östersjön

Finlands miljöcentral SYKE har utrett hur biologiskt nedbrytbart och biobaserat material de facto bryts ned i Östersjöns havsmiljö. Detta utreddes med havsexperiment som pågick i ett år. En del av mat...

14.11.2019
Den internationella landskapsdagen firas med fotografitävling och landskapspromenader

Den internationella landskapsdagen firas söndagen den 20 oktober 2019. I år vill man med landskapsdagen särskilt fästa uppmärksamhet vid vattnets värde i landskapet.

15.10.2019
Vardagslandskapet och vattnet teman under landskapsdagen

I de tusen sjöarnas land spelar vattnet en central roll i finländarnas vardag. Hur syns vattnet i våra dagliga miljöer? Rinner det en liten bäck bredvid dig på väg till butiken? Tar du kvällspromenade...

13.9.2019
Bedömning från internationell forskningsgrupp: Världssituationen för hållbar utveckling är allvarlig, lösningar finns

En internationell forskargrupp tillsatt av FN har bedömt världssituationen för hållbar utveckling som oroväckande. Trots att goda tecken har observerats i världen, förhindrar vissa kända orsaker effe...

11.9.2019
Uppföljningsresultaten avslöjar: Områdena med syrebrist i Finska viken är större än förra sommaren

I Finska viken är områdena med syrebrist större än förra sommaren. Områdena med syrebrist i Östersjöns huvudbassäng är ungefär lika stora som hösten 2018, då Sveriges meteorologiska och hydrologiska i...

6.9.2019
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2019: Varierande algläge i sjöarna, i havsområdena förekom algerna främst blandade i vattnet på grund av vindar

Under sommaren fanns det rikligt med blågrönalger särskilt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng, vid Finska vikens mynning samt söder om Åland. Blågrönalger observerades ställvis som ytsamlingar m...

29.8.2019

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar