Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Återvinningsgraden för hushållens avfall stiger inte tillräckligt snabbt

Finlands miljöcentral SYKE har publicerat ny regional uppföljningsinformation om mängderna av hushållsavfall och deras återvinningsgrad, samt om sociala indikatorer för den cirkulära ekonomin. Återvin...

10.12.2020
I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta

Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödes...

20.11.2020
Internationell utvärdering: Arbetet vid Finlands miljöcentral är verkningsfullt och högklassigt

Enligt en färsk internationell utvärdering är Finlands miljöcentral (SYKE) ett progressivt och framstående forskningsinstitut som producerar högklassig forskning och som har betydande samhälleliga ver...

18.11.2020
En ny undersökning inom programmet för effektiverat vattenskydd utreder om belastningen från jord- och skogsbruket kan minskas med hjälp av fåror i två nivåer

I det nya projektet Valumavesi inom programmet för effektiverat vattenskydd söker man metoder för att minska den belastning som urlakas till vattendragen från åkrar och ekonomiskogar.

9.11.2020
Nederbörden och flödena i början av veckan mindre än väntat i Österbotten och Södra Österbotten

Nederbörden under måndagen och tisdagsnatten blev delvis mindre än beräknat. I Österbotten och Södra Österbotten regnade det i genomsnitt 15–25 mm och den största nederbörden, kring 30 mm, föll i Vasa...

3.11.2020
Uppföljningsresultaten berättar: Finska vikens tillstånd är bättre än under de senaste åren, Bottenhavet håller på att eutrofieras

© Ilkka Lastumäki Finlands miljöcentral har igen producerat en färsk lägesbild av kustvattnen i Finska viken och statusen i det öppna havet som omger Finland ända från södra Östersjö...

20.10.2020
Internationella landskapsdagen firas 20.10 med en fototävling och landskapspromenader

Den internationella landskapsdagen firas tisdagen den 20 oktober 2020. Miljöministeriet ordnar en fototävling för att fira dagen och Maa- ja kotitalousnaiset arrangerar guidade landskapspromenader. La...

15.10.2020
Ett nytt verktyg för snabb och effektiv beredskap vid oljeutsläpp till havs

Ett nytt, kostnadsfritt verktyg för beredskap vid oljeutsläpp till havs finns nu tillgängligt online för myndigheter och lokala insatsenheter. Syftet med verktyget är att minimera miljöpåverkan av olj...

13.10.2020
Jubileumsår för europeiska landskap

Eftersom europeiska landskapskonventionen fyller 20 år i höst pågår jubileumsåret för landskap. Det levande landskapet är viktigt del av den europeiska identiteten. I Finland firas landskapen mångsid...

7.9.2020
Vattendragens kemiska status är fortfarande dålig

Den kemiska statusen i Finlands sjöar, åar och kustvatten har inte förbättrats, även om koncentrationen av de flesta ämnen underskrider fastställda gränsvärden, dvs. kvalitetsnormer. Kvalitetsnormerna...

28.8.2020
Riksomfattande algsammandrag juni-augusti 2020: Varierande algläge i sjöarna, på havet förekom blågrönalger ovanligt nog också i norra Bottenhavet och Kvarken

Blågrönalgsituationen under den gångna sommaren var varierande både i insjöar och i havsområden. Mängden blågrönalgobservationer i juni–augusti följde väderleksförhållandena rätt så bra. I insjöar, vi...

27.8.2020
Utredning: Tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården förutsätter konkreta skyldigheter i markanvändnings- och bygglagen

I markanvändnings- och bygglagen borde införlivas konkreta skyldigheter i anslutning till tryggandet av den biologiska mångfalden samt vatten- och havsvården. Till den här slutsatsen kommer Finlands m...

26.8.2020
Mikroplaster hittas överallt i vattendragen, mängderna i vattenorganismer och i fiskar varierar

Mikroplaster förekommer överallt i vattendrag samt i fiskar, musslor och bottendjur. Mikroplasterna stressar vattenorganismerna och kan exponera dem för skadliga ämnen. Resultaten framkom i det nylige...

24.8.2020
Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet lyckades

Finlands miljöcentral (SYKE) och Marinen har framgångsrikt tömt vraken efter Hanna-Marjut och Fortuna i Skärgårdshavet på olja. Totalt samlades omkring 15 ton vattenblandad olja upp i Hyljes uppsamlin...

20.8.2020
Riksomfattande algöversikt 20.8.2020: Stora blågrönalgförekomsterna i öppna havet har avtagit, i insjöar och på kusten har blågrönalgförekomsterna ställvis ökat

I Finska vikens och Bottenhavets öppna havsområden kan blågrönalgförekomster fortfarande observeras, men de syns inte lika tydligt som tidigare. I skärgårds- och kustområden har blågrönalgobservatione...

20.8.2020
Riksomfattande algöversikt 13.8.2020: Blågrönalger kan observeras i varierande mängder både i havsområden och i insjöar

Blågrönalger kan observeras i varierande mängder både i havsområden och i insjöar. Det varma och lugna vädret som rådde förra veckan har fått blågrönalgblomningar att stiga till ytan. I öppna havsområ...

13.8.2020
Finlands storskarvsbestånd har stabiliserats till cirka 26 000 häckande par

Sommaren 2020 räknades cirka 25 760 storskarvsbon i Finlands kustområden. Häckningsbeståndet har varierat med bara några procent under de senaste fem åren. De årliga variationerna i antalet bon är doc...

7.8.2020
Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet påbörjas

Finlands miljöcentral SYKE och Marinen utför en dykningsoperation i Skärgårdshavet för att tömma bränsletankarna i två vrak

7.8.2020
Riksomfattande algöversikt 6.8.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt

Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har observationer gjorts i synnerhet i sydvästra skär...

6.8.2020
Riksomfattande algöversikt 30.7.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för tidpunkten, mindre blågrönalger än vanligt i insjöar

I havsområden har mängden blågrönalger vanligtvis vuxit i juli-augustiskiftet, men det blåsiga vädret har i stil med förra veckan gjort att blågrönalgerna har för det mesta hållits blandade med vattne...

30.7.2020

1
2
3
4
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar