Rapport om miljöns tillstånd i Europa publiceras den 4 december

Nyhet 29-11-2019 kl. 14.44

Europeiska miljöbyrån EEA publicerar nästa vecka den sjätte rapporten Europas miljö – läge och utblick 2020. Vart femte år granskar rapporten den europeiska miljöpolitiken, tillståndet och trenderna i samt framtidsutsikterna för miljön i relation till tillståndet i den globala miljön.

”Rapporten sammanställer ett omfattande utrednings- och forskningsarbete samt erbjuder en inblick i granskningen av miljöns tillstånd i Europa och olika länder. Av rapporten framgår även var Finland placerar sig i europeisk jämförelse. Vi måste reagera till rapportens slutsatser. I egenskap av ordförande för Europarådet betonar Finland vikten av kunskapsbaserad miljöreglering”, säger statssekreterare Terhi Lehtonen på miljöministeriet.

Rapporten Europas miljö – läge och utblick 2020 publiceras i Bryssel den 4 december. Vid publiceringstillfället förklarar och kommenterar bland annat EEA:s generaldirektör Hans Bruyninckx och miljöministeriets statssekreterare Terhi Lehtonen rapportens resultat. Tillfället är ett evenemang som ingår i Finlands EU-ordförandeskap.

Diskussionen fortsätter under evenemang för intressentgrupper

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral och Miljökunskapsforumet bjuder in alla som är intresserade av miljöns tillstånd att diskutera utmaningarna och framtidens möjligheter inom finsk och europeisk miljöpolitik. Diskussionen inleds med morgonkaffe den 14 januari 2020 i Banksalen på miljöministeriet. Senare under vintern ordnas verkstäder för forskare och vetenskapskommunikatörer samt beslutsfattare och företag.

Mer information


Målgrupp: