Riksomfattande algöversikt 3.8.2017: I sjöarna fortsättningsvis mindre blågrönalger än i genomsnitt, på havsområdena fortsätter blomningarna

Pressmeddelande 03-08-2017 kl. 13.16
Blågrönalger
Stora Ramsören, Raseborg 29.7.2017. Bild: Karl-Gustav Pihl

I insjöarna har observerats mer alger än förra veckan, men fortsättningsvis mindre än det långsiktiga genomsnittet. Blåalgernas blomningar fortsätter i flera områden på det öppna havet, och observationer har också gjorts på observationsplatser och badstränder längs kusten. Flera anmälningar har gjorts om sporer från skvattramrostvamp som täcker sjöar i Tavastland. Mera på finska

Stor karta om veckans 31 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar

Mer information
 

Insjöarna

Specialforskare Marko Järvinen, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 241, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Äldre forskare Sanna Suikkanen, Finlands miljöcentral SYKE (till 4.8.)
tfn 0295 251 660, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE (från 7.8.)
tfn 0295 251 286, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Specialforskare Mika Raateoja, Finlands miljöcentral SYKE (från 7.8.)
tfn 0295 251 536, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Informations assistent Suvi-Anne Kinnunen, Finlands miljöcentral SYKE (till 4.8.)
tfn 0295 251 840, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE (från 7.8.)
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi


Målgrupp: