Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Riksomfattande algöversikt 6.7.2017: Blomningarna av blågrönalger ökat i insjöarna

Pressmeddelande 06-07-2017 kl. 13.25
Rantavesi
© Bild: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Blomningarna av blågrönalger har ökat i insjöarna, och fler rikliga blomningar har observerats än under försommaren. I havsområdena är blågrönalgläget ännu lugnt. En del blågrönalger har förekommit i östra Finska viken och i Bottenviken, men blomningar av blågrönalger har inte observerats i andra havsområden. Mera på finska

Stor karta om veckans 27 algsituation

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Risken för algblomningar


Mer information
 

Insjöarna

Limnolog Sari Mitikka, Finlands miljöcentral SYKE
tfn 0295 251 430, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

Forskare Sirpa Lehtinen, Finlands miljöcentral SYKE (till 7.7.)
tfn 0295 251 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral SYKE (från 10.7)
tfn 0295 251 286, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

Äldre forskare Antti Räike, Finlands miljöcentral SYKE (till 7.7.)
tfn 0295 251 586, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialforskare Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral SYKE (från 10.7)
tfn 0295 251 363, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikation

Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE (till 7.7.)
tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi

Informations assistent Suvi-Anne Kinnunen, Finlands miljöcentral SYKE (från 10.7)
tfn 0295 251 840, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


Målgrupp: