Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Etusivu / Iso nosto /SV

Sorsa sakeassa levässä 556x303px
© SYKEkuva

Risken för att blågröna alger blommar i sommar är ansenlig i Finlands havsområden – varmt och soligt väder kan få blomningarna att öka kraftigt

Pressmeddelande 6.6.2019

Risken för kraftig och utbredd blomning av blågröna alger i Finlands havsområden är på samma nivå som tidigare år, eftersom näringssituationen i stort sett har förblivit densamma. I sommar är risken för bildning av bälten av blågröna alger betydande i Finska viken och i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng. I Skärgårdshavet och sydöstra Bottenhavet är risken måttlig. Övriga Bottenhavet och Bottenviken har låg risk. Väderförhållandena under sommaren avgör hur risken realiseras. Läs mer

Publicerad 2.5.2019 kl. 9.31, uppdaterad 6.6.2019 kl. 10.54

Målgrupp: