Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lea Kauppi

Specialist

Docent i limnologi och markanvändning, Helsingfors universitet

Lea Kauppi
© Kai Widell

E-post: fornamn.efternamn@syke.fi
Besöksadress: Ladugårdsbågen 11, 00790 Helsingfors

Målet: en bättre miljö

"Jag är lyckligt lottad som alltid har fått arbeta för saker som är viktiga för mig. Numera har människan nästan obegränsade möjligheter att förändra sin omgivning. Därför är kunskapen om och förståelsen för miljön samt samspelet mellan människan och miljön viktigare än någonsin. Finlands miljöcentral har en viktigt roll när det gäller att fastställa och informera om den hållbara utvecklingens yttre ramar och inriktning.”

”Nu när alla säger sig sträva efter kolneutral cirkulär ekonomi är det oerhört viktigt att identifiera vilka lösningar som verkligen är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. För egen del hoppas jag kunna ge Finlands miljöcentrals medarbetare så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt arbete både idag och i framtiden.” 

Specialuppdrag:

  • Medordförande för arbetsgruppen Integrated Water Resource Management (IWRM) inom UNECEs gränsvattenkonvention (07/2014-)
  • Medlem i den internationella panelen för naturresurser inom FN:s miljöprogram (UNEP International Resource Panel) (2008-2016)
  • Finlands representativ och medordförande för styrelsen av International Institute for Applied Systems Analysis IIASA och ordförande för Finlands nationella arbetsgrupp för IIASA (06/2015-)
  • Medlem i den finska kommittén för forskningens infrastrukturer (09/2014-06/2019)
  • Medlem i Strategic Working Group for Environment of the European Strategy Forum on Research Infrastructures (2017–)
  • Medlem i Mission Board for Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters av Horizon Europe (2019–)
  • Bedömare av forskningsprogram och -projekt i flera olika länder

Lea Kauppi CV (pdf, på engelska)

Lea Kauppis publikationer i SYKEs bibliotekssamlingar

Lea Kauppis publikationer (Google Scholar)

Lea Kauppis kontaktuppgifter (Personsökning inom Finlands miljöcentral)

Lea Kauppi kunniatohtoriksi, Lea Kauppi kunniatohtoriksi
SYKEs generaldirektör Lea Kauppi promoverades som hedersdoktor vid Aalto-universitet 15.6.2018. © Heli Sorjonen/ Aalto-universitet.

 

Publicerad 08-05-2013 kl. 10.21, uppdaterad 08-12-2020 kl. 13.46

Ämne: