Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin

Nyhet 17-01-2020 kl. 10.22

Teknologie doktor Emma Terämä från SYKE har från och med den 7 januari 2020 utnämnts för att leda beredningen av den nationella stadsstrategin vid finansministeriet. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att utarbeta en stadsstrategi. Under tiden SYKEs programmet om hållbar urbanisering leds av doktor, doc. Marko Tainio. 

”Den framtida nationella stadsstrategin baserar sig på FN:s mål för städer. Vi utarbetar en för Finland lämplig strategi som styr den kommande utvecklingen tillsammans med städerna och ministerierna, med beaktande av de internationella målen. Stadsperspektivet är viktigt vid utvecklandet av den offentliga förvaltningen”, betonar kommunminister Sirpa Paatero.

”Vid beredningen av stadsstrategin ser jag min uppgift som en möjlighet att tillnärma kopplingar mellan en långtgående stadsforskning och stadspolitik på kortare sikt. Samtidigt vill jag främja kunskapsledning för att förbättra framtiden för de finländska städerna”, konstaterar Emma Terämä.

Terämä förväntar sig en nära dialog med städerna om de förestående utmaningarna och möjligheterna. Hon vill att den framtida strategin tar tag i dessa så jämbördigt som möjligt. Terämä motiveras av behovet av samarbete mellan staten och kommunerna.

”Finland är ett alltför litet land för att utstå intern konkurrens och missämja. Jag vill se de finländska städerna klara sig och utgöra förebilder för en hållbar utveckling även i världen”, säger Terämä.

Den nationella stadsstrategin bereds under samordning av finansministeriet som en dialog mellan städerna och olika ministerier. Ett team bestående av ministeriernas sakkunniga i stadspolitik och städernas egna företrädare ansvarar tillsammans för sammanställningen av strategin. Strategin ska vara klar sommaren 2020.

Terämä övergår till finansministeriet från Finlands miljöcentral där hon har arbetat som direktör för det strategiska programmet om hållbar urbanisering.

Ytterligare upplysningar

  • Emma Terämä, ledande sakkunnig, tfn 02955 30343, emma.terama(at)vm.fi,
  • Marko Tainio, direktör, tfn 029 525 2127, marko.tainio(at)ymparisto.fi

Målgrupp: