Gå till innehållet

Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri gör data om den byggda miljön tillgänglig för alla

Pressmeddelande 19-11-2015 kl. 9.58

Äldre forskare Anna Strandell berättar om informationstjänsten Liiteri på finska.

Finland miljöcentrals pressmeddelade

Informationstjänsten för livsmiljön Liiteri öppnades i oktober. Liiteri erbjuder omfattande information om den byggda miljön i enhetligt format. Myndigheter, företag och medborgare kan söka information i tjänsten om till exempel planläggning, samhällsstruktur, naturresurser samt om byggnader och boende.

Tjänsten innehåller rikligt med statistik och kartmaterial om den byggda miljön och planläggning. De kan utnyttjas exempelvis vid planläggning och uppföljning av den, när tillstånd och bidrag i samband med byggande avgörs, när strategiska planer och program utarbetas samt när den byggda miljöns tillstånd följs upp. Tjänsten gör det möjligt att inte bara se på uppgifterna utan också att analysera och åskådliggöra dem.

Information som täcker hela landet från en tjänst

Liiteri gör data om den byggda miljön lätt tillgänglig för alla. Många rikstäckande uppgifter hittas genom Liiteri på ett ställe och du behöver inte förflytta dig mellan olika datasystem. Liiteri ersätter de gamla datasystemen för områdesanvändning och erbjuder ny information för dem som är intresserade av den byggda miljön.

”I Liiteri har samlats tjänster som berör planering av markanvändning på ett ställe. Liiteri är en mångsidig och ambitiös tjänst, och dess data kompletteras hela tiden”, berättar äldre forskare Anna Strandell vid Finlands miljöcentral.

Liiteris datainnehåll består av statistiskt och geografiskt informationsmaterial som Finlands miljöcentral och andra informationsproducenter samlat. I Liiteri har också skapats helt nytt innehåll bland annat om samhällsstrukturens homogenitet, områden för handel och byggandets planmässighet.

Information om den byggda livsmiljön för olika användargrupper

Liiteri är speciellt riktad till myndigheter och företag som arbetar med den bebyggda miljön  och markanvändningsplanering. För medborgarna erbjuder Liiteri lättanvänd och lättfattlig information om t.ex. byggandet i ett visst bostadsområde eller fritidsbostadens närmiljö, om tjänsternas läge eller om fritidsområden.

”Liiteri kommer att vara till stor nytta för olika behov. I yrkesmässig användning underlättar tjänsten arbetet för både områdesanvändningens planerare, planläggare, konsulter och forskare. Dessutom har även medborgare som är intresserade av den egna närmiljöns planering nytta av Liiteri”, säger projektchef Kaarina Vartiainen vid Finlands miljöcentral.

Det innehållet som öppnats upp för allmänheten i Liiteri kan användas avgiftsfritt och utan registrering. Man kan också avgiftsfritt logga in i tjänsten genom Finlands miljöcentrals tjänst OIVA, och då kan användaren till exempel spara sitt eget material i Liiteri.

De som har användaravtal har för sin del till sitt förfogande alla funktionaliteter och det mest omfattade innehållet, samt det riksomfattande kombinerade materialet av alla generalplaner. För tillfället består Generalplanstjänstens material av över 2400 planer. För avtalsanvändare är användningen av Liiteri avgiftsbelagd.

Liiteri är en del av programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering

Liiteri har genomförts som en del av E-Service för boende och byggande i Programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati. SADe-programmets mål är att främja medborgarnas och företagens elektroniska ärendehantering. I och med att Liiteri blivit färdig har alla sju elektroniska tjänster som hör till boende och den byggda miljön tagits i bruk.

Liiteri har byggts i samarbete mellan Finlands miljöcentral, miljöministeriet och Sito Oy.

Liiteri_logo_172px

Mer information

Projektchef Kaarina Vartiainen, Finlands miljöcentral,
tfn. 0295 251 729 , fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Äldre forskare Anna Strandell, Finland miljöcentral,
tfn.  0295 251 657, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Rådgivningsservice för datasystemen för områdesanvändning, tfn. 0295 251 066 vardagar kl. 9.00–15.00, alu_tuki@ymparisto.fi


Målgrupp: