Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Mot en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi håller på att ersätta det lineära ekonomiska systemet, som baserar sig på förbrukning av material och kassering efter användningen. Inom cirkulär ekonomi minskar förbrukningen av jungfruliga råvaror och miljöskadorna. Målet är dessutom att få till stånd positiva ekonomiska effekter.

Finlands miljöcentral främjar och utvärderar den cirkulära ekonomins hållbarhet samt möjligheter, utmaningar och styrmedel när det gäller att gå över till en cirkulär ekonomi. Vi stöder utvecklingen och implementeringen av nya lösningar för cirkulär ekonomi. Genom lösningarna främjar vi uppkomsten av nya marknader och hållbar produktion och konsumtion.

Vi studerar en hållbar och säker användning av naturresurserna under hela livscykeln för produkter och tjänster. Vi granskar den cirkulära ekonomins möjligheter på ekonomins olika delområden.

Finlands miljöcentral idkar ett omfattande samarbete för att främja den cirkulära ekonomin i samhället. Vi deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt samt samarbetsnätverk.
 

”En övergång till hållbar cirkulär ekonomi är en möjlighet för lättrörliga aktörer.”

-Riina Antikainen, direktör för programmet om hållbar cirkulär ekonomi

 

 

 

Circular economy figure of the GDPR report
 

Tyngdpunkter:

  • Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar en hållbar cirkulär ekonomi
  • Identifiering av kopplingar mellan den cirkulära ekonomin och andra hållbarhetsmål och en reducering av de skadliga effekterna
  • Utveckling av styrmedel för den cirkulära ekonomin bl.a. expertarbete, utvärdering och indikatorer i anslutning till viktiga reformprojekt inom reglering
  • Lösningar och försök i anslutning till cirkulär ekonomi som omfattar bl.a. plast och textilier, vatten och näringsämnen från jordbruket, hantering av skadliga ämnen, industriella processer samt affärsmodeller
  • Sökande efter nya affärsmöjligheter, förstärkande av ansvarsfullhet hos konsumenterna samt ett lösningsorienterat arbete för att möta de samhälleliga utmaningarna 
     

Mer information:

Riina Antikainen, SYKEn kestävän kiertotalouden strategisen ohjelman johtaja

 

Publicerad 2.1.2018 kl. 9.59, uppdaterad 11.7.2019 kl. 10.11

Målgrupp: