Finlands miljöcentral | Suomen ympäristökeskus | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tillförlitlig information om naturen och ekosystemtjänsterna

Biologisk mångfald och ekosystemtjänsterna som den ger upphov till utgör grunden till människans välbefinnande. Processerna i naturen ger oss näring, råvaror, rent vatten och syre samt andra grundläggande förutsättningar för liv. Finlands miljöcentral SYKE följer upp miljöns tillstånd och ekosystemtjänsterna och hur de förändras.

Vår miljöforskning är av hög kvalitet, innovativ och lösningsorienterad. Vi producerar information både för genomförandet och uppföljningen av EU:s miljö- och fågeldirektiv och som en grund för samhälleliga ekosystemtjänst- och klimatförändringsutredningar.

Våra viktigaste expertuppgifter gäller ålägganden i samband med internationella avtal, såsom biodiversitetsavtalet och CITES-avtalet. Vi utvecklar på grundval av den senaste informationen metoder för återställande, restaurering och skötsel av arter och naturtyper. Arbetet utförs i samarbete med statsförvaltningen och olika forsknings- och expertinstitut samt universitet.

Vår internationella spetsforskning omfattar kol- och näringscykeln samt klimatförändringens och markanvändningens effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Vi undersöker även förändringsmekanismer för samhällssystem och mänskligt beteende för att trygga ekosystemtjänsterna. Forskningen utförs i samarbete med internationella nätverk.
 

”Förändringar i naturmiljön kan endast bedömas utifrån en heltäckande kunskapsbas.”

-Direktör av centrum för naturmiljö Petri Ahlroth

 

”Det är ytterst viktigt med tanke på hållbar utveckling att vi finner lösningar till att trygga ekosystemtjänsterna.”

-Direktör av centrum för miljöpolitik, professor Eeva Furman

 

Kompetensområden:

 • Bedömning och uppföljning av arters och naturtypers hotstatus och skyddsbehov
 • Expertstöd gällande naturskyddspolitik och -lagstiftning
 • Förankring av målen för CBD-konventionen och EU:s biodiversitetsstrategi 2020
 • Forskning av miljöpolitik
 • Kopplingar mellan natur och hälsa samt lösningar
 • Ändrade levnadssätt som en del av tryggande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna
 • Naturbaserade lösningar för att hantera samhälleliga utmaningar
 • Forskning i förvaltning av ekosystemtjänster, grön ekonomi samt hållbar bioekonomi
 • Forskning i klimatförändring och förändrad markanvändning
 • Samarbete för att trygga biodiversiteten och ekosystemtjänsterna

 

Petri Ahlroth

 

Direktör av Centrum för Biodiversitet Petri Ahlroth
fornamn.efternamn@miljo.fi

Eeva_Furman_pallokuva85px

 

 

Direktör av centrum för miljöpolitik, professor Eeva Furman
 fornamn.efternam@miljo.fi
    

 

 

Personal: Centrum för biodiversitet, Miljöpolitikcentrum, Vattencentrum

Nyheter

RSS
 • Ny nordisk studie om friluftsliv och integration 14.6.2017
  De nordiska länderna har potential att bli föregångare när det gäller naturbaserad integration. En ny nordisk studie visar att så kallade naturbaserade lösningar för integration kan användas som ett effektivt och billigt sätt att integrera nyanlända.
Mera nyheter

Pressmeddelande

RSS
 • Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik 9.11.2018
  Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentral att verka i en modern arbetsmiljö med lösningar som är hållbara för miljön.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 29.11.2017 kl. 14.52, uppdaterad 12.11.2018 kl. 12.35