Nordens natur - trender mot 2010

"Nordens natur – trender mot 2010" var ett tvåårigt samnordiskt informationsprojekt kring biologisk mångfald. I projektet publicerades faktablad om biologiska mångfaldens tillstånd, utvecklingstrender och hot i Norden, samt succéer inom biodiversitetskyddet.

bannerikuva1.jpg

Projektet finansierades av Nordiska ministerrådet. Alla nordiska länder deltog i projektet: Finland, Sverige, Norge, Island, Danmark, Grönland och Färöarna.

Arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald har hög prioritet i det nordiska samarbetet och var ett huvudmål i det Nordiska miljöhandlingsprogrammet 2009–2012.

Slutrapport

Nordens natur – trender mot 2010. Exempel på nordiska bidrag till att nå det internationella 2010-målet för biodiversitet (Temanord 2010:507)

Pohjoismaiden luonto - kohti vuotta 2010. Esimerkkejä Pohjoismaiden osallistumisesta kansainvälisen biodiversiteettitavoitteen 2010 saavuttamiseksi (TemaNord 2010:508)

Nordens natur – frem mod 2010. Eksempler på nordiske bidrag for at nå det internationale 2010-mål for biodiversitet (Temanord 2010:506)

Nordic nature – trends towards 2010. Examples of Nordic contributions towards the international biodiversity target 2010 (TemaNord 2010:509)

Faktablad

Publicerad 12-12-2013 kl. 13.59, uppdaterad 12-12-2013 kl. 14.58

Målgrupp: